Kommunens ferskeste Miljøfyrtårn

Nå kan også Lyngdals kommunale barnehager smykke seg med tittelen Miljøfyrtårn!

Nå kan også Lyngdals kommunale barnehager smykke seg med tittelen Miljøfyrtårn!

Miljøfyrtårn-sertifiseringen av Lyngdal kommune går sin gang, og nå er også barnehage-virksomheten sertifisert.

– Alle de fire kommunale barnehagene er nå godkjent. Det er vi stolte over! Styrerne har gjort et enormt arbeid i forkant. Styrken til styrergruppen er at de løser utfordringer og oppgaver i fellesskap, og det har de gjort også denne gangen, sier Lyngdal kommunes virksomhetsleder for barnehage og grunnskole, Bente Ingebretsen.

Selve sertifiseringsmøtet var torsdag 2. mars. I slutten av april fikk barnehagene overrakt diplomene. Det håndfaste og synlige beviset på at de nå er miljøfyrtårnsertifisert.

Miljøfyrtårn plaketter utdelt til barnehagene
Varaordfører Jon-Are Åmland fikk i april 2023 æren av å dele ut miljøfyrtårn-diplomene til Lyngdals kommunale barnehager. Her sammen med virksomhetsleder for barnehagene, Bente Ingebretsen (fra venstre), styrer i Konsmo barnehage, Renate Tveiten, styrer i Lyngtua barnehage, Linn Therese Røysland-Egebø og Diane Tveite Fredbo, styrer i Nygård barnehage.
Sertifiseringsmøte Lyngtua og Nygård Barnehage
Fra sertifiseringsmøtet i Lyngtua og Nygård barnehage 2. mars. Fra venstre: Øystein Holvik, sertifisør Miljøfyrtårn; Linn Therese Røyseland-Egebø, styrer Lyngtua barnehage; Marianne Kjørkleiv, nestleder Lyngtua barnehage og Ragnar Halvorsen Ellingsgaard, nestleder Nygård barnehage. Foto: Kristine Gregersen
Sertifiseringsmøte Lyngtua og Nygård Barnehage, gruppebilde
Lyngdal kommunes ferskeste Miljøfyrtårn er de fire kommunale barnehagene. Fra venstre ses: Linn Therese Røyseland-Egebø, styrer Lyngtua barnehage; Marianne Kjørkleiv, nestleder Lyngtua barnehage; Ragnar Halvorsen Ellingsgaard, nestleder Nygård barnehage; Diane Fredbo, styrer Nygård barnehage og Øystein Holvik, sertifisør Miljøfyrtårn. Foto: Kristine Gregersen
Bilder fra sertifisering av Konsmo og Byremo barnehage
Også Konsmo og Byremo barnehager ble sertifisert 2. mars. På bildet ses fra venstre: Øystein Holvik, sertifisør Miljøfyrtårn; Silje Sølvskar, styrer Byremo barnehage; Renate Tveiten, styrer Konsmo barnehage og Bente Ingebretsen, virksomhetsleder for barnehagene. Foto: Kristine Gregersen

Fra før er kommunens to rådhus miljøsertifisert. Inkludert i dette er alt av tekniske tjenester som bygg, energi og renhold, samt felles HMS-systemer.

– Nå jobber vi videre med område for område i kommunen, til hver underliggende virksomhet er sertifisert, sier Kristine Gregersen, prosjektleder for arbeidet med å sertifisere Lyngdal kommune. Nå som barnehagene er sertifisert er planen å starte arbeidet med sertifisering av kulturvirksomheten.

  • Målet er at samtlige kommunale virksomheter skal være sertifisert som Miljøfyrtårn innen utgangen av 2023.

Via lenkene under kan du lese mer om sertifiseringen av de to rådhusene, og om det pågående Miljøfyrtårn-arbeidet i kommunen.

Lenke: Første Miljøfyrtårn på plass

Lenke: Skal ta den grønne lappen

Sertifiseringen forplikter

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er Norges mest brukte sertifisering for virksomheter som vil dokumentere egen miljøinnsats og vise grønt samfunnsansvar. Men det å kunne smykke seg med tittelen miljøfyrtårnsertifisert, og å bruke den kjente logoen, forplikter.

– Å være Miljøfyrtårn er ikke en engangsjobb. Det innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, sier Kristine Gregersen.

Lenke: Miljøfyrtårn-sertifisering

Bilde av prosjektleder Kristine Gregersen utenfor Lyngdal rådhus. Hun holder opp en miljøfyrtårnplakat
Prosjektleder Kristine Gregersen foran Lyngdal rådhus med den kjente Miljøfyrtårn-logoen. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune 

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024