KS-skryt til Lyngdal

Lyngdal kommune ble løftet fram som eksempel til etterfølgelse av KS under presentasjonen av forskningsrapporten «Inn i jobb».

Lyngdal kommune ble løftet fram som eksempel til etterfølgelse av KS under presentasjonen av forskningsrapporten «Inn i jobb».

Det var prosjektet «En av mange» som ble den rosende omtalen til del da KS, organisasjonen Kommunesektoren, presenterte forsker-rapporten «Inn i jobb». Rapporten handler om utenforskap, med særlig fokus på hva som kan gjøres for å hjelpe unge inn i arbeidslivet. Blant annet i landets kommuner.

Rapport-lanseringen skjedde via nettstedet KS.no, og er tilgjengelig i opptak på Youtube. Rundt 57 minutter ut i opptaket, som du finner via lenken under, blir Lyngdal kommune nevnt.

Opptak «Inn i jobb»-presentasjon

Under presentasjonen ble det vist til hvordan Lyngdal kommune har lagt til rette helsehuset som læringsarena for ungdommer uten utdanning eller arbeid. Her har flere unge siden i fjor høst fått prøve ut helse- og omsorgsfag, renhold og vaktmesteroppgaver. Av et titall unge som høsten 2020 fikk tilbud gjennom prosjektet «En av mange», er fire i gang med å ta fagbrev som helse- og omsorgsarbeidere. Ett av de yrkene kommunesektoren vil ha stort behov for å rekruttere til i årene som kommer.

Via lenken under kan du lese mer om servicegruppen på Lyngdal helsehus som gjør det lille ekstra som de fast ansatte i en hektisk arbeidshverdag ikke rekker å prioritere i så stor grad som ønsket.

Servicegruppen på helsehuset

Servicegruppen er et resultat av prosjektet «En av mange». Deltagerne ble plukket ut på bakgrunn av intervjuer.

Prosjektet «En av mange» har latt seg realisere blant annet takket være såkalt LIM-tilskudd fra fylkeskommunen. LIM står for likestilling, inkludering og mangfold. LIM-tilskuddet finansierer en halv stilling tilknyttet prosjektet.

– Gjennom en kartlegging av generalistoppgaver på Lyngdal helsehus er det laget en oversikt over meningsfulle oppgaver som denne prosjektgruppen kan jobbe med. Servicegruppen har fått en viktig funksjon inn mot arbeidsplassen der de avlaster fagfolk, og som nevnt bidrar de med oppgaver som det ellers har vært lite tid til, opplyser kommunalsjef for Organisasjon og personal i Lyngdal kommune, Isabella Collett Sikel.

Sist endret: 08.04.2024