Kulturutvalget valgte liljekonvall

Dersom kommunestyret følger opp innstillingen fra utvalg for kultur og samskaping gjenoppstår liljekonvall som kommuneblomst for nye Lyngdal kommune.

Dersom kommunestyret følger opp innstillingen fra utvalg for kultur og samskaping gjenoppstår liljekonvall som kommuneblomst for nye Lyngdal kommune.

Fram til kommunesammenslåingen 1. januar 2020 var liljekonvall Audnedals kommuneblomst. Flertallet i utvalget for kultur og samskaping gikk på møtet 23. november inn for å videreføre denne som kommuneblomst også for den nye storkommunen.

Bilde av viltvoksende liljekonvall
Utvalget for kultur og samskaping ønsker liljekonvall som kommuneblomst for nye Lyngdal. Foto: Ole Åsmund Brattfjord

Spurte innbyggerne

Det var i slutten av september at alle Lyngdals innbyggere ble oppfordret til å sende inn forslag på kommuneblomst. Ved fristens utløp 7. november var det kommet inn 19 forslag fra til sammen 46 personer. Den planten som flest foreslo var nettopp liljekonvall, Audnedals tidligere kommuneblomst.

I tillegg til denne plukket kommuneblomst-komiteen også ut blåbær og skogstjerne som alternativer. Sistnevnte ble foreslått av komiteen selv.

Flertallet i kulturutvalget gikk inn for liljekonvall, mens én stemte for skogstjerne. Det ble ikke fremmet andre forslag enn de tre fra komiteen. Saken om kommuneblomst avgjøres endelig av kommunestyret. 

Bakgrunnen for konkurransen var en politisk beslutning om at Lyngdal skal ha en offisiell kommuneblomst.

Det ble i forbindelse med konkurransen satt noen kriterier for hva som kan foreslås:

  • Først og fremst måtte forslaget være en viltvoksende blomst eller plante som finnes fra sør til nord i hele kommunen. Altså kunne ikke hageplanter eller innførte og unaturlig spredte planter foreslås.
  • I tillegg måtte forslaget være på en spesifikk art, og ikke en familiegruppe. Med familie, eller artsgruppe om du vil, menes samlebetegnelser som eksempelvis bartrær eller orkideer. En spesifikk art vil her kunne være furu eller gran, eller skogmarihånd, som er en viltvoksende plante i orkidéfamilien.
  • Komiteen valgte selv bort forslag som allerede er «opptatt» av nabokommuner. Hvitveis (Kvinesdal) og røsslyng (Lindesnes).

Alle som sendte inn forslag ble med i trekningen av tre sentrumsgavekort fra Lyngdal by. Vinnerne her er allerede kåret, og navnene vil bli offentliggjort i forlengelse av kommunestyrets endelige vedtak om kommuneblomst.

Jente med liljekonvall i hendene
Ut og plukke kommuneblomster. Foto: Ole Åsmund Brattfjord

Et fellesprosjekt

– Det er jo ikke slik at en kommune må ha en kommuneblomst. Dette er ikke lovpålagt. Bakgrunnen for at denne prosessen ble satt i gang var jo at både Lyngdal kommune og Audnedal kommune før sammenslåingen hadde sine offisielle kommuneblomster. I tillegg syntes vi dette var en fin måte å engasjere alle kommunens innbyggere på. Vi er opptatt av å forene kommunen, og det ligger litt symbolverdi i et slikt fellesprosjekt, som jo er samskaping i praksis, sier Jan Seland, virksomhetsleder for kultur i Lyngdal kommune og leder for kommuneblomst-komiteen.

Før sammenslåingen hadde Lyngdal kristtorn som kommuneblomst, mens Audnedal altså hadde liljekonvall.

Må brukes

Når en slik botanisk fellesnevner for den nye kommunen er endelig vedtatt, ser Seland for seg at den må brukes aktivt i profileringen av kommunen. Det kan eksempelvis være som supplerende dekor på trykksaker og gaver fra kommunen.

– Men når det gjelder framtidig bruk blir det jo mye opp til den enkelte virksomhets kreativitet og fantasi å finne gode og aktuelle bruksområder, sier Jan Seland.

Komiteen

Følgende personer satt i komiteen som arrangerte konkurransen og plukket ut de tre alternativene til kommuneblomst som kulturutvalget fikk på bordet.

  • Jan Seland (leder), virksomhetsleder for kultur Lyngdal kommune
  • Kristin Furuløkken, landbruksfaglig rådgiver Lyngdal kommune
  • Harald Solaas, folkevalgt
  • Jane Risbakken Rosfjord, folkevalgt
  • Anne-Kathrine Abrahamsen, leder Lyngdal hagelag
  • Mette Glomsaker Høyland, leder Grindheim hagelag

Kontaktinfo for spørsmål

Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024