Mestring og aktivitetsglede på idrettsfritidsordningen

Tre dager i uken etter skoletid har Lyngdal idrettslag tilbud om idrettsfritidsordning (IFO) for barn fra 2. til 7. klassetrinn.

Tre dager i uken etter skoletid har Lyngdal idrettslag tilbud om idrettsfritidsordning (IFO) for barn fra 2. til 7. klassetrinn.

IFO ble etablert i 2021, som et supplement til idrettslagets fotballfritidsordning (FFO), som hadde sin oppstart i 2019. Tilbudet er for barn fra 2. til 7. klassetrinn, og handler om å gi mestringsfølelse og aktivitetsglede.

– Vi opplevde at barn som deltok på FFO ikke alltid var utelukkende interessert i fotball, men også ønsket andre aktiviteter, forteller sportslig leder i Lyngdal idrettslag, Jan Ove Pedersen, som forklaring på at også IFO-tilbudet ble dratt i gang. Han har selv det daglige ansvaret for fotballfritidsordningen.

– Dette er et tilbud vi heier på, sier kommunalsjef for Organisasjon og utvikling i Lyngdal kommune, Ronny Bjørnevåg.

Idrettsfritidsordningen har tilbud tre dager i uken, med følgende aktiviteter:

  • Mandager: Bading og svømming
  • Onsdager: Allsidig idrett / aktivitet
  • Fredager: Friluftsliv

I tillegg tilbyr IFO leksehjelp og sunne måltider. IFO følger også skoleruta til Lyngdal kommune, slik at idrettsfritidsordningen og den ordinære skolefritidsordningen har åpent og stengt på de samme dagene. Lyngdal kommune har også lagt til rette for at deltagere på IFO kan benytte den ordinære skoletransporten fra Å til Berge.

Barn som spiser frukt
Frukt og grønt: På idrettsfritidsordningen starter alltid dagen med litt frukt og grønt. Senere på dagen får barna også et sunt middagsmåltid.

Ingen SFO-konkurrent

Rektor ved Berge barneskole, Cecilie Førsund, mener IFO er et både viktig og godt supplement til kommunens egen skolefritidsordning (SFO). At tilbudene utfyller hverandre, og ikke står i noe konkurranseforhold.

– I tillegg avlaster det SFO, som har begrenset med plass, sier Førsund.

Både hun og Bjørnevåg ser på IFO som en verdifull tilvekst og at IFO bidrar til å gi et enda bredere tilbud for barn i barneskolealder og til barn som er veldig aktive.

Kommunen er i dialog med IFO og Lyngdal IL for å se på muligheter for enda tettere samhandling og utveksling av kompetanse.

– Først og fremst handler det om å ha det gøy, men også om å lære gode verdier, sier IFO-leder Olav Farstad om idrettslagets tilbud.

Barn som leker
Leken sport: Her kjører IFO-leder Olav Farstad crossfit med barna. Men alltid med et element av lek og moro.

Også i det våte element

IFO-aktivitetene er både mange og varierte. Noen dager vil barna selv kunne velge aktivitet, mens det andre dager er rullering av aktiviteter, som kan foregå på Lyngdal stadion, i hallen, i skogen eller ute på løkka, i all slags vær, eller på Sørlandsbadet, som er ny samarbeidspartner.

– Lyngdal idrettslags visjon er å kunne tilby et bredt sportslig tilbud til barn. Vi er derfor veldig glad for dette samarbeidet med Sørlandsbadet, som bokstavelig talt bringer inn et helt nytt element i den fysiske læringen. Det å lære barn svømmeteknikk og bli trygge i vannet gjør at barna nå får prøvd ut det meste innen idrett, sier Olav Farstad.

Uansett aktivitet er det utvikling av grunnmotorikken som vektlegges, tilpasset barnets nivå. Det handler om mestring, aktivitetsglede, samarbeid og gode holdninger, men alltid med leken i fokus. I løpet av dagen får barna også et sunt måltid før aktivitetene fortsetter.

Respekt og fair play

– Hva legger dere i dette med gode verdier og holdninger?

– Det kan være sånne enkle ting som å lære seg å takke for maten, om å samarbeide og å behandle hverandre med respekt, blant annet gjennom fair play. Det vi gjerne kaller god folkeskikk, smiler Farstad.

Gruppebilde av alle deltagerne på idrettsfritidsordningen
Populært tilbud: Tre dager i uken er det full fart med sport, lek og moro på den populære idrettsfritidsordningen i regi av Lyngdal idrettslag.

I tillegg til de fysiske aktivitetene tar idrettsfritidsordningen også for seg temaer som matlaging, kosthold og skadeforebygging, samt enkeltprosjekter som skogens og havets ressurser. For å nevne noe.

– Bakgrunnen vår for å drive en slik idrettsfritidsordning er at vi gjennom teori og praksis ønsker å stimulere til gode holdninger når det gjelder fysisk aktivitet, skolearbeid, kosthold og «teamwork». Bevegelse er viktig for folkehelsen generelt, og idrettslaget ønsker å være et naturlig valg for barn i Lyngdal. Kanskje fanger vi gjennom dette tilbudet også opp noen som ellers aldri ville ha startet med idrett, sier IFO-lederen.

Håpet hans nå er at enda flere melder seg på og at idrettslaget etter hvert kan tilby fulle uker med aktiviteter etter skoletid.

Bilde av deltagere på fotballfritidsordningen
Magnus målskive: Aktivitetsleder på FFO, Magnus Aunevik, får kjørt seg som målskive.
Bilde av kjøkkenassistenter som klargjør fruktservering
Kjøkkensjefene: Berit Lindland (t.v.) og Vigdis Nygaard er kjøkkensjefene på idrettsfritidsordningen.

Kontaktinformasjon IFO og FFO

Tekst og bilder:
Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 08.04.2024