Nå kan du søke tursti-tilskudd

Lyngdal kommune har en pott på 100.000 kr øremerket vedlikehold eller opparbeidelse av turstier i kommunen. Har du slike planer, kan du søke tursti-tilskudd nå.

Lyngdal kommune har en pott på 100.000 kr øremerket vedlikehold eller opparbeidelse av turstier i kommunen. Har du slike planer, kan du søke tursti-tilskudd nå.

– Lyngdal kommune har mange ildsjeler, og nå har personer som brenner for denne typen tiltak muligheten til å få litt økonomisk støtte. Det kan være til redskaper, merking, materiell eller annet nødvendig utstyr. Søknader opp til 10.000 kr behandles fortløpende administrativt, så her er det første person til mølla-prinsippet som gjelder, sier konsulent for idrett og friluftsliv i Lyngdal kommune, Elisabeth Orthe Karlsen.

Hun er kontaktperson og saksbehandler for den nye tilskuddsordningen, som kan søkes både av privatpersoner og av frivillige lag og foreninger.

Orthe Karlsen presiserer at potten på 100.000 kr er et engangsbeløp satt av i inneværende års budsjett.

– Disse midlene må brukes i 2024, og det kan søkes nå. Absolutt siste frist for å søke tilskudd er 15. november, sier hun.

Bilde av turfølge på en sti
Dette turfølget går på delvis gjengrodde stier mot Lyngdals høyeste topp, Ørnemyrfjellet. Nå kan det søkes tilskudd for vedlikehold av gamle turstier, eller opparbeidelse av nye.
Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Søknadskriterier

Dette er kriteriene for å kunne søke midler til opparbeiding og vedlikehold av turstier i Lyngdal:

 • Lag og foreninger og privatpersoner kan søke støtte.
 • Det kan søkes om støtte til alle typer prosjekter som bidrar til tilrettelegging av eksisterende turstier, samt opparbeiding av nye turstier i Lyngdal kommune. Det forutsettes at alle tiltak er tilgjengelige for allmennheten.
 • For å få støtte må det dokumenteres at tiltak er avtalt med aktuelle grunneiere.
 • Tiltak må utføres i henhold til aktuelt lovverk, herunder plan- og bygningsloven, naturmangfoldsloven og friluftsloven.
 • Det kan fattes administrativt vedtak på inntil 10 000 kr for søknader som tilfredsstiller kriteriene.
 • Søknadsbeløp utover 10 000 kr behandles av utvalg for kultur og samskaping.
 • Søknadsordningen gjelder for 2024.

Søknaden må inneholde følgende:

 • Kort prosjektbeskrivelse
 • Navn og adresse til søker
 • Organisasjonsnummer (for lag/foreninger)
 • Enkelt budsjett med dokumentasjon av kostnader

Privatpersoner får ikke utbetalt direkte støtte, men kan få rekvisisjon til å handle for innvilget beløp.

 • Søknader behandles fortløpende og siste frist er 15. november 2024.

Søknad sendes på epost via lenken under:

Lenke til epost tursti-tilskudd

Har du ytterligere spørsmål til ordningen kan samme epostlenken benyttes.

Se vedtaket her

Det var det politiske utvalget for kultur og samskaping som i sitt møte 29. mai 2024 vedtok tilskuddsordningen og kriteriene for denne. Ordskiftet om den saken kan du se opptak av via lenken under:

Lenke: Kultur og samskaping 29.05.24

 • For best mulig lyd ved avspilling av opptaket anbefales å bruke hodetelefoner/øreplugger.

Sist endret: 06.06.2024