Disse fikk tildelt særskilte næringsfondsmidler

Lokalt næringsliv har fått innvilget til sammen 1,2 millioner kr i næringstilskudd.

Lokalt næringsliv har fått innvilget til sammen 1,2 millioner kr i næringstilskudd.

Søknadene ble behandlet i et ekstraordinært formannskapsmøte onsdag 9. desember. Møtet ble holdt på Teams, og var lukket for offentligheten grunnet bedriftsinterne opplysninger.

Fristen for å søke særskilte næringsfondsmidler var 15. november. Totalt lå det 34 søknader på bordet til behandling. 28 av disse fikk tildelt midler, i størrelsesorden 150.000 kr og ned til 5000 kr. Til sammen godt over 1,2 millioner kroner.

Formannskapet vedtok som betingelse at utbetaling av tilskudd skjer når tiltaket/prosjektet er gjennomført, og godkjent regnskap er innlevert. Tilskuddet utgjør inntil 50 prosent av dokumenterte utgifter, og tilsagnet gjelder for ett år.

Disse har fått støtte:

Av konkurransehensyn informeres det ikke om hva den enkelte virksomhet har søkt om støtte til. Av samme grunn var også behandlingen av søknadene i Lyngdal formannskap unntatt offentlighet.

Navn på virksomhet Beløp innvilget
Lyngdal Markedsforening 150.000
Lyngdal Energisentral AS 100.000
Rosfjord Strandhotel AS 75.000
Gordon Foss Langøy 55.000
Lister VVS AS 55.000
Edgars Bakeri AS 50.000
Hardfør AS 50.000
Hausvik Maritime AS 50.000
Kvåsfossen AS 50.000
Lyngdølen AS 50.000
Paper rider EDC Mhontanez 50.000
Paulsens Hotell AS 50.000
Sørlandsbadet AS 50.000
Frid Cosmetic AS 35.000
Konsmo Fabrikker AS 35.000
Fjellbygg AS 34.000
A pluss Multiservice AS 30.000
Drag arkitektur og byggteknikk AS 30.000
Jonas B. Lyngdal AS 30.000
Lyngdal vaktmester- og utleieservice AS 30.000
QLY AS 30.000
Trevi AS 30.000
Sjø restaurant AS 25.000
Konkret Entreprenør AS 20.000
Kvåstunet kurs & konferanse AS 20.000
Kvåstunet kurs & konferanse AS 15.000
Salt Helseklinikk AS 15.000
Valand juletregård 5000
DSC_5971 Konsmohus lærling Erik Backstrøm og formann Reidar Birkeland.jpg
Konsmo Fabrikker AS er tilgodesett med 35.000 kr i særskilte næringsfondsmidler. På bildet ses lærling Erik Backstrøm og formann Reidar Birkeland. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Disse søkte også, men fikk ikke innvilget tilskudd:

  • Eksel Service AS
  • Studio Bliss AS
  • Øvsteland gård (Martin Kinn)
  • Dahlstrøms netthandel
  • Visual story by Limmesand
  • Avisen Lister, lyngdalskontoret

De særskilte næringsfondsmidlene er en statlig tildeling på kr 1.219.000, øremerket tiltak overfor næringslivet som følge av covid19-pandemien. Folkelig omtalt som korona-midler.

Midlene skal brukes til bedriftsrettet støtte og andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

  • Økonomisk tap som følge av korona berettiger ikke tilskudd. Tilskuddsmidlene er gitt til konkrete prosjekter.

Søknadsprosessen er blitt administrert gjennom Listerfondet, mens endelig vedtak altså ble fattet av formannskapet onsdag 9. desember.

Tidligere tilskudd

Søknadsfristen for første runde med tildeling av midler fra kommunalt næringsfond var 15. juni. Via lenken under ser du hvilke bedrifter og virksomheter som da ble tilgodesett med tilskudd.

Fikk tilskudd fra næringsfondet

Midlene i denne andre runden er som nevnt over mer spisset mot korona-tiltak, og retningslinjene for tildeling er derfor litt annerledes enn det som gjaldt for midlene som ble tildelt i sommer.

Sist endret: 08.04.2024