Nullvisjonens oppfordring ved skolestart: Øv sammen med barna

Nullvisjonen Agder minner om at en trygg og god skolestart begynner allerede på skoleveien.

Nullvisjonen Agder minner om at en trygg og god skolestart begynner allerede på skoleveien.

«En viktig del av barnets oppdragelse er at vi som foreldre øver på skoleveien sammen med barna våre, og lærer dem å opptre riktig i trafikken. Gjennom dette trygger vi både vårt eget og andres barn», står det blant annet å lese i en pressemelding fra Nullvisjonen Agder, sendt ut i anledning høstens skolestart. Nullvisjonens oppfordring er klar: La barna sykle eller gå til skolen, men øv sammen med dem for å trygge skoleveien.

«Snakk med barna om hvilke farer som finnes på skoleveien og lær dem å bruke både blikk og hørsel. Gå-grupper med andre barn i nabolaget er en flott ordning, der en eller flere voksne også kan følge med på skoleveien for alles trygghet», uttaler Nullvisjonens medarbeidere blant annet, og minner om at refleksvesten gjør myke trafikanter enda mer synlige, ikke bare i mørket, men også i lyset.

I pressemeldingen viser Nullvisjonen til at noen skoler anbefaler at elevene venter med å sykle til de har fått sykkelopplæringen på 4. trinn.

«Dette støtter vi i Nullvisjonen Agder helhjertet. Barnas modenhet og trafikkforståelse settes på ekstra prøve når farten økes, og der ferdighetene og risikoen går hånd i hånd. Igjen er det vi som foreldre som må stå for hoveddelen av opplæringen. Vi må sykle sammen med barna og hjelpe dem å mestre sykkelen og forholdene langs veien, om det er tråsykkel eller sparkesykkel. Og felles for alle på sykkel er selvfølgelig at alle bruker sykkelhjelm, også på korte turer», påpeker Nullvisjonen.

Hjertesone

I informasjonsskrivet fra Nullvisjonen vises det også til det som kalles «Hjertesone for tryggere skolevei».

Hjertesone-begrepet betyr å etablere en trafikkultur der flest mulig går eller sykler til skolen. Noe også Nullvisjonen anbefaler: «Det beste for barna er å kunne gå eller sykle til skolen, på en sikker skolevei. Den friske luften stimulerer til bedre læring, og de sosiale ferdighetene øves på skoleveien. Likevel er det viktig at vi husker at barna ikke har den voksnes oversikt og forståelse av trafikken. Har barna en særlig farlig skolevei, eller avstand som faller innenfor reglene om skoleskyss, vil kommunene innvilge skyss».

Hjertesone-tiltak kan du lese mer om via lenken under.

Lenke: Hjertesone - tryggere skolevei

Sikring i bil

Nullvisjonen minner ellers om at barn som må kjøres eller skysses til skolen skal sikres riktig og godt – også på korte turer. Stikkord er tynne klær, stramme belter og passende bilstol.

Unngå «sitteputer». Disse gir ikke sidestøtte ved en kollisjon.

Nullvisjonen Agder ønsker alle en trygg og god skolestart, og den begynner som innledningsvis nevnt allerede på skoleveien.

Kontaktinformasjon

Nullvisjonen Agders medarbeider i Lister-regionen er Ronni Ellefsen. Har du spørsmål knyttet til Nullvisjonens arbeid, eller ønsker utfyllende informasjon, treffes han på telefon 911 03 973, eller epost via lenken under.

Lenke: Epost Ronni Ellefsen

Nullvisjonen medarbeidere.jpg
Nullvisjonens medarbeidere på Agder. Fra venstre: Ronni Ellefsen, Tom Erik Dønnestad og Bjørn Ivar Birkeland. Foto: Nullvisjonen

 

Sist endret: 08.04.2024