Ny asfalt fra Byremo til Sveindalkrysset

I løpet av sommerhalvåret skal det legges ny asfalt på fylkesveiene fra Byremo til Sveindalkrysset.

I løpet av sommerhalvåret skal det legges ny asfalt på fylkesveiene fra Byremo til Sveindalkrysset.

Det er Velde Asfalt som melder dette til Lyngdal kommune. Agder fylkeskommune har tildelt entreprenøren denne kontrakten på asfaltering og oppgradering av nevnte fylkesvei-strekninger i Lyngdal kommune.

Fra Byremo sentrum og nord til Håland-krysset gjelder det fylkesvei 460.

Fra Håland og videre østover mot Sveindal er det fylkesvei 42 som skal asfalteres og oppgraderes. Fra gammelt av kjent som «militærveien».

Ifølge Velde Asfalt kan det også komme tilleggsjobber i området.

  • Arbeidene skal etter planen foregå i tidsrommet 1. mai til 1. oktober 2024.
Det er i utgangspunktet ikke planlagt nattarbeid på denne kontrakten, men Velde Asfalt presiserer at dette likevel kan forekomme.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder John Arild Hermansen, Velde Asfalt avd. Agder
 
 
Fylkesvei 42 over Sveindal-broa
I løpet av sommeren kommer det ny asfalt også på fylkesvei 42 på strekningen fra Håland til Sveindal-krysset, inkludert Sveindal-broa.
Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 06.05.2024