Nødvarsel - det nasjonale systemet for krisevarsling

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

Hva er Nødvarsel?

I fredstid er det alltid og kun politiet som sender ut varselet. I krig kan også Sivilforsvaret være avsender.

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen på mobiltelefonen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. 

 • Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv.

Nødvarsel sendes via mobilnettene og ut til alle mobiltelefoner i et definert område. Dette betyr at både norske og utenlandske mobiltelefoner som befinner seg i området, vil motta varselet, enten på norsk eller engelsk.

 • Nødvarsel når ut til alle kompatible mobiltelefoner som er slått på og har dekning på 4G/5G
 • Det er ikke mulig å reservere seg mot å få nødvarsler. Dette betyr at «alle» som har en mobiltelefon kan motta slike varsler
 • Telefoner som mottar nødvarsel vil vibrere og spille av en høy lyd i ca. 10 sekunder, samtidig som det kommer opp en tekst på norsk og engelsk foran på skjermen
 • Nødvarsel vil overstyre lydløs og andre innstillinger på telefonen
 • Sørg for at telefonen din er oppdatert med nyeste programvare, ellers kan det være en årsak til at du ikke mottar varsel.

Det er gratis å motta et nødvarsel. Du trenger ikke å registrere deg, melde deg på, laste ned en app eller på annen måte gjøre noe aktivt for å motta Nødvarsel. Teknologien er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner og må bare aktiveres. Det skjer automatisk når man oppdaterer til nyere programvareversjoner av Android og iOS.

Nødvarsel bruker heller ikke telefonnummeret ditt eller andre opplysninger om deg. Det spiller derfor ingen rolle hvilket abonnement du har, hvor du bor eller jobber, eller hvor telefonen din er registrert.

Nødvarsel er et supplement til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen – altså et tillegg til tyfonvarslingen og til politiets etablerte varslingsrutiner. Du kan lese mer om Nødvarsel via knappelenkene under.

Lenke til nødvarsel.no

Lenke: Test av Nødvarsel

Lenke: Spørsmål og svar om Nødvarsel

Nødvarsel og sireneanlegg

Den store forskjellen på befolkningsvarsling via stedsfaste tyfoner og befolkningsvarsling på mobilen, er at du nås der du er – såfremt du har mobilen med deg og er innenfor dekning. Nødvarsel utfyller på den måten Sivilforsvarets sireneanlegg, som stort sett er plassert i byer og tettsteder, og anslagsvis kan høres av halve befolkningen. Disse anleggene testes to ganger i året. Vanligvis klokken 12 andre onsdag i januar og juni.

Testing av tyfonene gjøres for å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet, som består av tre serier med tuting med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon.

Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Tyfonene kan du lese mer om via lenken under.

Lenke: Sivilforsvarets varslingsanlegg

Hva skal Nødvarsel brukes til?

Nødvarsel kan brukes til å varsle om akutte og alvorlige hendelser som gjelder store deler av landet. Det kan være radioaktivt utslipp, alvorlig terror eller andre ulykkes- og katastrofesituasjoner hvor befolkningen må varsles raskt. Politiet har, i samarbeid med relevante myndigheter, forhåndsdefinert meldinger og råd for hendelser på dette nivået. I tillegg kan politiet utforme andre meldinger.

Kriteriene for å sende ut et nødvarsel er de samme på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå: Akutte og
alvorlige hendelser som truer liv og helse. Dette er altså ikke en informasjonskanal om ikke-akutte hendelser som for eksempel vegarbeid, strømbrudd eller brudd i vannledning.

Løsningen erstatter heller ikke andre myndigheters kanaler for informasjon til innbyggerne, for eksempel sms, e-post, nettsider, mm.

Ved hendelser der andre myndigheter enn politiet har primæransvaret, kan denne myndigheten be politiet om å sende ut et nødvarsel dersom de står overfor en hendelse som oppfyller kriteriene: Akutt og alvorlig hendelse som truer liv og helse. Politiet har i slike tilfeller kun ansvaret for å sende ut varselet, og gjør dette på vegne av den aktuelle myndigheten, som selv har ansvaret for varselets innhold og videre oppfølging.

Ikke mottatt testvarsler?

Er du blant dem som ikke har mottatt test-varsler? Les her om hva du da bør gjøre.

Illustrasjonsbilde nødvarsel i arbeidssituasjon
Bildet viser hvordan et mottatt nødvarsel ser ut. Illustrasjonsbilde fra DSB
 • Første store test av Nødvarsel ble gjennomført i forbindelse med Sivilforsvarets varslingsprøve onsdag 14. juni. Testen ble utløst mellom kl. 11.55 og 12.10.

Da skulle det etter planen pipe og vibrere i mobiltelefoner over hele landet, samtidig som Sivilforsvaret testet sine mer enn 1200 tyfon-anlegg.

Det viste seg imidlertid at ikke alle mottok testvarselet.

Dette kan skyldes flere ting:

 • Mobilen kan ha vært avslått, eller satt i flymodus
 • På test-tidspunktet ikke vært tilkoblet mobilnettet (4G/5G)
 • Mobilen har ikke vært oppdatert med nyeste programvare
 • Det er heller ikke alle telefoner som kan motta Nødvarsel

Du kan sjekke på nødvarsel.no om din telefon er kompatibel. Her finner du også informasjon om hvordan du oppdaterer til nyeste programvare. Se knappelenken under, eller menypunktet «Sjekk din mobil».

Lenke til nødvarsel.no

Sjekk din mobil

Husk å holde telefonen din oppdatert med nyeste programvare. Via lenkene under finner du informasjon om hvordan du sjekker og eventuelt oppdaterer mobilen din.

Lenke: Sjekk og oppdater Android

Lenke: Sjekk programvareversjon på iPhone / iPad

Lenke: Slik oppdaterer du iPhone / iPad

Her finner du varsler

Via lenkene under finner du aktive varsler og tidligere varsler sendt ut gjennom tjenesten Nødvarsel.

Lenke: Aktive varsler

Lenke: Tidligere varsler

Gi tilbakemelding

Via lenken under finner du skjema for tilbakemelding. Både de som mottok testen, og de som ikke mottok testen, oppfordres til å gi tilbakemelding. Skjemaet er enkelt og kjapt å besvare.

Lenke: Tilbakemelding på nødtest

Er du forberedt?

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte?

Uforutsette hendelser, ulykker og utfordringer som langvarig strømbrudd eller isolasjon på grunn av ekstremvær, kan på kort tid snu opp ned på hverdagen vår. Spørsmålet du som innbygger må stille deg er i hvor stor grad du er forberedt på å takle uforutsette hendelser? 

Via lenkene under finner du nyttig informasjon og gode tips om egenberedskap, og informasjon om hvordan Lyngdal kommune jobber med beredskap.

Lenke: Råd om egenberedskap

Lenke: Hva gjør du hvis vannet går?

Lenke: Beredskap i Lyngdal kommune

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024