Ønsker du en sunnere livsstil?

Hvis ja, da har Frisklivssentralen i Lyngdal kurset for deg. Innholdet er basert på Helsedirektoratets kampanje for kosthold og bedre helse, kalt «Bra mat».

Hvis ja, da har Frisklivssentralen i Lyngdal kurset for deg. Innholdet er basert på Helsedirektoratets kampanje for kosthold og bedre helse, kalt «Bra mat».

Som det framgår av plakaten under er kurset gratis, og går over to ettermiddager. Kursstedet er Lyngdal helsehus.

Tilbudet starter opp ved tilstrekkelig antall påmeldte, og det er åpent for innbyggere i hele Lister-regionen.

  • For mer informasjon, eller påmelding, ta kontakt på telefon 902 66 583.

Lenke: Frisklivssentralen i Lyngdal

Lenke: Bra mat, Helsedirektoratet

Plakat kostholdskurs Frisklivssentralen.png

Kontaktinformasjon Frisklivssentralen

Martine Kjerulf Narum

Sist endret: 08.04.2024