Opptak fra Lyngdal kommunestyre 19. desember 2019

Her finner du redigert opptak fra det ekstraordinære møtet i Lyngdal kommunestyre torsdag 19. desember 2019.

Her finner du redigert opptak fra det ekstraordinære møtet i Lyngdal kommunestyre torsdag 19. desember 2019.

På grunn av tidspress ble kun et fåtall av de oppsatte sakene behandlet i det ordinære møtet torsdag 12. desember. Årsbudsjett og økonomiplan for ny kommune ble klubbet gjennom.

Blant sakene som ble utsatt til møtet 19. desember var etterbruk av Lyngdal bo- og servicesenter, samarbeidsavtaler om legevaktordningene, retningslinjer for borgerlige vigsler, vedtak om målform samt flere interpellasjoner.

Opptaket fra kommunestyret ser du via knapplenken under.

Lyden fra talerstolen er tidvis litt dårlig fordi den faste mikrofonen på podiet ikke virket under møtet.

Lenke: Kommunestyret 19.12. 2019

Møteinnkalling og sakliste kan du laste ned via lenken under.

Lenke: Møteinnkalling kommunestyret

Sist endret: 05.02.2024