Minnets lys vil aldri slukke

Minnets rom er fylt av lys, som ingen sorg kan slukke.

Minnets rom er fylt av lys, som ingen sorg kan slukke.

Onsdag 18. oktober bekreftet politiet at det var den savnede Torjus Seland (7) fra Lyngdal som ble funnet død av letemannskaper tirsdag ettermiddag. Seland ble funnet rundt klokken 16 tirsdag 17. oktober, i det som var definert som utvidet søkeområde under leteaksjonen. Dødsbudskapet er med stor sorg videreformidlet her på kommunens hjemmeside.

Den omkomne guttens pårørende blir i akuttfasen tatt hånd om av Lyngdal kommunes psykososiale kriseteam, som bistår i å håndtere den tunge situasjonen og tilbyr støtte og omsorg i tiden som kommer.

– Nå går våre tanker og vår medfølelse først og fremst til guttens familie, foreldre og søsken, sier ordfører i Lyngdal kommune, Unni Nilsen Husøy.

– Dette er en svært tragisk sak. Når barn er involvert i alvorlige hendelser, gjør det ekstra inntrykk på oss alle, sier Bernt Mushom, driftsenhetsleder i Vestre Agder driftsenhet og politistasjonssjef i Mandal.

Det var en hundepatrulje fra politiet som gjorde funnet i området Langemyr i Lindesnes kommune. Torjus ble funnet i skogsterreng, tre kilometer nordøst for der han sist ble sett.

– Vi vil igjen rette en stor takk til alle som har bidratt. Dette er den største redningsaksjonen i distriktet på mange år, med tidvis opp mot 1000 mennesker engasjert og med ressurser fra hele landet, sier Mushom.

– På vegne av kommunen vil også jeg rette en stor og varm takk til alle de frivillige som sammen med nødetatene og mannskaper fra Røde Kors, Sivilforsvaret, Heimevernet og Norsk Folkehjelp deltok i letingen etter Torjus. Dette er en tragedie som berører oss alle sterkt. Midt i denne bunnløse sorgen varmer det å oppleve den rausheten og omsorgen som de mange frivillige har vist, sier ordfører Unni Nilsen Husøy.

Ordføreren retter også en stor takk til Lyngdal kirkesenter som på kort varsel tirsdag ettermiddag og kveld åpnet dørene slik at pårørende, familie, venner og andre skulle ha et sted å møtes for samhold, trøst og samtale, og for få informasjon. Kirkesenterets mange dyktige ressurspersoner sørget for en god og trygg atmosfære for alle som tok turen innom. Også dagen etter holdt kirkesenteret åpent for alle som trengte et sted å være i en krevende tid.

På guttens skole står en pult tom nå. Onsdag morgen ble det gitt felles informasjon til alle skolens ansatte, og deretter var det minnestund og tilpasset informasjon i hver enkelt klasse.

Lyngdal kommune ønsker å uttrykke vår dypeste medfølelse. Våre tanker går til de pårørende i denne tunge tiden. Vi lyser fred over Torjus Selands minne!

En rose

Sist endret: 08.04.2024