Se det historiske kommunestyremøtet her

Torsdag 16. april ble historiens første online kommunestyremøte gjennomført i Lyngdal. Her ser du møtet i opptak, og formannskapsmøtet som var samme dag.

Torsdag 16. april ble historiens første online kommunestyremøte gjennomført i Lyngdal. Her ser du møtet i opptak, og formannskapsmøtet som var samme dag.

Torsdag 16. april var det møte både i Lyngdal formannskap og i kommunestyret. Begge møtene ble sendt direkte på Kommune-TV. Og for første gang møttes altså de 35 kommunestyre-representantene til møte på nett.

Ordfører Jan Kristensen var fornøyd med gjennomføringen.

«Min opplevelse av dette var at det gikk veldig bra. Det var totalt 41 deltagere i dette nettmøtet, så vi var jo litt spente på forhånd», sier Kristensen.

Maratonmøte

Dette ble også et skikkelig maratonmøte, som varte i ikke mindre enn tett på seks timer. Da hadde noen av de folkevalgte og administrasjonen tidligere på dagen også gjennomført et formannskapsmøte.

Med dette må det kunne slås fast at Lyngdal kommune har funnet en velfungerende modell for også å drifte den politiske delen av virksomheten gjennom korona-krisen.

De redigerte opptakene fra møtene i formannskapet og kommunestyret 16. april finner du via lenker lenger nede på siden.

Bildet under er en skjermdump fra kommunestyremøtet, slik det vises ut på Kommune-TV. Via menyen til venstre kan du som seer kjapt navigere mellom de ulike sakene.

Skjermdump kommunestyret 160420.png
Skjermdump fra kommunestyremøtet, slik det vises ut på Kommune-TV. Her ses Steinar Bjørnstøl (V), varaordfører Jon-Are Åmland (KrF), ordfører Jan Kristensen (H) og Eivind Arnt Husøy (Ap).
 
Formannskapet startet sitt møte kl. 14, men møtet ble lukket umiddelbart da det skulle holdes en presentasjon om utbygging av Lastadfossen. Møtet ble lukket grunnet konkurransehensyn.
 
Formannskapet behandlet også den lokale forskriften om campingforbud på nytt. Denne ble tatt opp som en ekstrasak.

Kommunestyret

Etter møtet i formannskapet var det klart for historiens første online kommunestyre-møte. På dagsorden til kommunestyret var det fem politiske saker. Deriblant alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 2020-2024, og spørsmål om kommunal krisepakke for lokalt næringsliv på grunn av korona-krisen. To av de oppsatte sakene ble utsatt, grunnet forlenget høringsfrist. Det var sak 31/20, høringsuttalelse regional planstrategi for Agder 2020 - 2024, og sak 32/20, høringsinnspill regionplan Agder 2030 - Handlingsprogram.
 
Ordfører Jan Kristensen hadde i tillegg mottatt ikke mindre enn seks interpellasjoner som han skulle besvare i dette møtet. Det var også flere orienteringer fra administrasjonen. Om helsehuset, gang- og sykkelveien i Kvås og om økonomi.

Her er opptakene

Opptakene fra de to møtene ser du via lenkene under.
 
 
 
Via de blå knappelenkene kan møteinnkallinger og saklister lastes ned.
 
Ordfører Jan Kristensen utsnitt.png
Torsdag 16. april ledet ordfører Jan Kristensen historiens første online kommunestyremøte i Lyngdal. Foto: Ole Aa. Brattfjord

Sist endret: 06.06.2023