Politiske møter i opptak

Her kan du se opptakene fra alle de fem politiske møtene som var i uke 22.

Her kan du se opptakene fra alle de fem politiske møtene som var i uke 22.

Tirsdag 31. mai var det på Kommune-TV direkte overføring fra både UMPT og utvalget for helse og velferd. Onsdag 1. juni kom turen til det politiske utvalget for barn og oppvekst, og utvalget for kultur og samskaping.

Totalt hadde disse fire møtene minst 77 følgere. Størst interesse var det for utvalget for miljø, plan og teknisk (UMPT), som alene hadde 36 følgere.

Du finner opptakene fra de fire utvalgsmøtene via knappelenkene under.

Sendingen fra utvalget for helse og velferd var for øvrig livesending nummer 200 på Kommune-TV.

Helse og velferd 310522.png
Leder for helse og velferd, Ingunn Skretting, orienterer det politiske utvalget under møtet i helse og velferd 31. mai 2022. Dette var for øvrig også livesending 200 på Kommune-TV.

Formannskapet

Torsdag 2. juni var det livesendingen fra Lyngdal formannskap. Du finner det redigerte opptaket via knappelenken under.

De øvrige opptakene er slettet, i tråd med kommunestyrets vedtak 9. februar 2023. Her besluttet kommunestyret at opptak fra utvalgsmøter beholdes i TV-arkivet i 100 dager, mens opptak fra formannskap og kommunestyre skal ha en varighet på fire år.

Lenke: Formannskapet 02.06.22

Sist endret: 05.02.2024