Opptak fra formannskapet

Her finner du opptaket fra formannskapets møte 3. mars 2022.

Her finner du opptaket fra formannskapets møte 3. mars 2022.

Utvalget for barn og oppvekst var samlet til et ekstramøte onsdag 2. mars. I utgangspunktet skulle utvalget i dette møtet kun behandlet sakene om SFO-vedtekter og -regulativ, men fikk i tillegg på bordet en sak knyttet til vedtatt reduksjon i budsjettrammen for oppvekst, der administrasjonen ba om en avklaring fra utvalget på hvordan det er tenkt at denne reduksjonen skal gjennomføres.

Torsdag 3. mars var Lyngdal formannskap samlet til møte. Innledningsvis til dette møtet var det flere orienteringssaker. Blant annet om status på sykefraværet i kommunen, status på investeringsprosjekter og en situasjonsrapport når det gjelder salg og leie av tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS). På den politiske dagsorden sto blant annet økonomisk støtte til Ukraina-aksjonen som frontes av Lyngdal kommune.

Lenken under tar deg til opptaket fra Lyngdal formannskap. Det andre opptaket er blitt slettet, i tråd med kommunestyrets vedtak 9. februar 2023. Her besluttet kommunestyret at opptak fra utvalgsmøter beholdes i TV-arkivet i 100 dager, mens opptak fra formannskap og kommunestyre skal ha en varighet på fire år.

Barn og oppvekst 02.03.22

Lenke: Formannskapet 03.03.22

Sist endret: 30.10.2023