Opptak fra barn/oppvekst og formannskapet

Nå kan du se opptakene fra siste møtet i formannskapet og utvalget for barn og oppvekst.

Nå kan du se opptakene fra siste møtet i formannskapet og utvalget for barn og oppvekst.

Utvalget for barn og oppvekst var samlet til et ekstramøte onsdag 2. mars. I utgangspunktet skulle utvalget i dette møtet kun behandlet sakene om SFO-vedtekter og -regulativ, men fikk i tillegg på bordet en sak knyttet til vedtatt reduksjon i budsjettrammen for oppvekst, der administrasjonen ba om en avklaring fra utvalget på hvordan det er tenkt at denne reduksjonen skal gjennomføres.

Torsdag 3. mars var Lyngdal formannskap samlet til møte. Innledningsvis til dette møtet var det flere orienteringssaker. Blant annet om status på sykefraværet i kommunen, status på investeringsprosjekter og en situasjonsrapport når det gjelder salg og leie av tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS). På den politiske dagsorden sto blant annet økonomisk støtte til Ukraina-aksjonen som frontes av Lyngdal kommune.

Via lenkene under kan du se møtene i opptak.

Barn og oppvekst 02.03.22

Formannskapet 03.03.22

Sist endret: 06.06.2023