Kommunestyret vedtok forprosjekt for utredning av framtidig skolestruktur

Flertallet i Lyngdal kommunestyre sa i møtet torsdag 15. juni ja til å sette i gang forprosjekt for utredning av framtidig skolestruktur i sentrale Lyngdal. Denne, og de andre sakene som kommunestyret behandlet i dette møtet, kan du nå se i opptak på Kommune-TV.

Flertallet i Lyngdal kommunestyre sa i møtet torsdag 15. juni ja til å sette i gang forprosjekt for utredning av framtidig skolestruktur i sentrale Lyngdal. Denne, og de andre sakene som kommunestyret behandlet i dette møtet, kan du nå se i opptak på Kommune-TV.

Ikke overraskende var det svært stor interesse for denne sendingen fra kommunestyret. Saken om skolestruktur engasjerer, og direktesendingen hadde tett på 550 følgere. Nesten like mange fulgte med via Kommune-TV da samme sak 7. juni var oppe til behandling i utvalget for barn og oppvekst.

Og det var nettopp innstillingen fra barn og oppvekst som flertallet i kommunestyret sluttet seg til. Med 19 mot 16 stemmer ble det vedtatt å sette av 500.000 kr til et forprosjekt for å utrede bygging av ny barneskole i Lyngdal sentrum.

Via knappelenken under finner du det redigerte opptaket fra Lyngdal kommunestyres møte torsdag 15. juni 2023. I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling med sakliste.

Lenke: Kommunestyret 15.06.23

Ønsker du også å se det redigerte opptaket fra utvalget for barn og oppvekst, finner du det her:

Lenke: Barn og oppvekst 07.06.23

Om redigering

At opptaket redigeres betyr at pauser og annen dødtid er klippet bort, samt at starttidspunktene for hver enkelt sak er korrekt satt, slik at du som seer enkelt kan navigere til den eller de sakene du er interessert i. Utover det er opptaket identisk med direktesendingen.

Dette ble behandlet av kommunestyret

Blant sakene som sto på dagsorden til dette møtet var kommunens årsmelding og regnskap for 2022, 1. tertialrapport for 2023, salg av aksjer i Mandal Havn Strømsvika AS, utredning om samarbeid mellom Lyngdal kommune og ukrainke Kryvyi Rih, plan for trygg oppvekst og tidlig innsats i Lyngdal 2023 - 2027, tilstandsrapport for skolene i Lyngdal kommune 2022 og altså saken om framtidig skolestruktur i sentrale Lyngdal, med utgangspunkt i rapporten fra KS Konsulent AS. Den kan du lese mer om via lenken under.

Lenke: Rapport om skolestruktur

Etter planen skulle kommunestyret i dette møtet også tatt stilling til om Lyngdal kommune skal bli røykfri, men på grunn av tidsnød ble denne saken, samt sak 49/23 om eierstrategi for Å energi as, utsatt til neste møte, som er torsdag 29. juni. Det samme ble de to interpellasjonene.

I saken om røykfri kommune innstiller kommunedirektøren på at det ikke lenger skal være anledning til å røyke utenfor kommunale inngangspartier eller på nærliggende kommunalt eide eller leide arealer. Et eventuelt forbud vil da også gjelde i kommunale biler og maskiner. Hensikten er å iverksette tiltak som skal hindre at tjenestemottagere og ansatte utsettes for passiv røyking i arbeidstiden. Men hva kommunestyret mener om denne saken må du vente med å få svar på til torsdag 29. juni.

Vente på svar må som nevnt også de to interpellantene. Det er Senterpartiet som spør om inneklima og sanitærforhold ved Lyngdal ungdomsskole, mens Kristelig Folkeparti har et spørsmål til ordfører om DDV og interkommunale samarbeider i Lister. 

Innledningsvis til dette møtet var det også en orientering om Lister Friluftsråd ved daglig leder Christian Landmark, i tillegg til at næringssjefen i Lindesnes kommune, Kjell Rune Olsen, var til stede for å orientere om og svare på spørsmål knyttet til sak 40/2023, salg av Lyngdal kommunes aksjer i Mandal Havn Strømsvika AS.

Røyking forbudt-skilt
Kommunestyret skulle torsdag 15. juni også tatt stilling til om Lyngdal kommune skal bli en 100 prosent røykfri kommune. Den saken ble utsatt til møtet 29. juni (illustrasjon fra Pixabay)

Litt praktisk informasjon om Kommune-TV

I menylinjen under TV-bildet kan du velge mellom tre kameravinkler. Det er podiet, som filmer talerstolen og møteleder, mens kameravinkelen salen viser hele møterommet.

Dersom det underveis i et møte vises ting på lerret, og du ønsker å få dette opp på din egen skjerm, velger du kameraet som heter projektor. Dette kameraet er kun aktivt når projektoren er slått på.

Opptak fra politiske møter redigeres i ettertid og publiseres deretter i TV-arkivet. I arkivet kan du i menyen til venstre sortere på kategorier. Er det bestemte saker du er på jakt etter, er søkefunksjonen et godt verktøy å benytte. Sjekk også ut kategorien Teams, ettersom opptak fra utvalgsmøter, formannskap og kommunestyre som er avholdt via Teams, er arkivert her.

Lenke til TV-arkivet

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024