Velfortjent heder til ute-folket

Januar 2024 bød på værutfordringer langt ut over det normale. For Lyngdal kommunes ansatte i uteseksjonen innebar det at de i perioder måtte stå på døgnet rundt for å hanskes med det lunefulle og krevende vinterværet. En takk for vel utført arbeid var på sin plass, mente ordføreren, og sørget for skikkelig kakefest i Svaneveien.

Januar 2024 bød på værutfordringer langt ut over det normale. For Lyngdal kommunes ansatte i uteseksjonen innebar det at de i perioder måtte stå på døgnet rundt for å hanskes med det lunefulle og krevende vinterværet. En takk for vel utført arbeid var på sin plass, mente ordføreren, og sørget for skikkelig kakefest i Svaneveien.

Lyngdal kommunes uteseksjon er vant med å hanskes med krevende vintervær. Det er en del av oppdraget deres. Men i januar kom det dager som var ekstra utfordrende, med ekstrem-glatte og snøfokk som la seg på nybrøytede veier. Da var det bare å starte forfra igjen. Både med brøyting og strøing. For når det slo om til regn, snøsmelting og overvann ble all strøsanden på underkjølte veier skylt bort nesten like fort som de fikk lagt den ut. I tillegg vokste det fram en is-propp i Lygna som ikke bare truet med å slite med seg hengebroa over til Bringsjordneset, men også utgjorde en flomtrussel for områdene nedstrøms.

For ansatte i driftsavdelingen innebar det nærmest døgnkontinuerlig overvåking av en dramatisk situasjon, samt nattarbeid for å sikre framkommelige veier for skoleskyss og arbeidstrafikk, samt sørge for at andre kommunalt ansatte med ansvar for å levere kritiske tjenester kom seg trygt fram til mottagerne. De krevende værforholdene beslagla alt av kapasitet og utstyr.

Det er mange viktige oppgaver som skal løses av ansatte i Lyngdal kommune. Men folkene på teknisk drift har kanskje den aller viktigste jobben. For uten den infrastrukturen de har ansvaret for stopper alt det andre opp.

Jan Egil Almedal i kakekø
Jan Egil Almedal ser ut til å være godt fornøyd med kakestykket han har sikret seg. Foran står Leif Sigbjørn "Sibben" Rossevatn.

Onsdag 31. januar troppet ordfører Unni Nilsen Husøy opp på uteseksjonens anlegg i Svaneveien sammen med virksomhetsleder Svein Jarle Haugland og kommunedirektør Kjell Olav Hæåk. Med seg hadde de en skikkelig marsipankake med påskriften «Takk for vel utført arbeid med brøyting og strøing».

– Vi har vært gjennom en periode med stor slitasje på de ansatte som har stått midt opp i dette værkaoset. De fortjener virkelig stor takk for innsatsen, sier ordfører Unni Nilsen Husøy.

Bilde av lederne
Ordfører Unni Nilsen Husøy sammen med (fra venstre) driftsleder Steinar Litland, virksomhetsleder Svein Jarle Haugland og kommunedirektør Kjell Olav Hæåk.

Hun benytter samtidig anledningen til også å takke kommunens innbyggere som i den samme perioden utviste stor forståelse for at man sto i en uvanlig krevende situasjon.

– Takk også til kommunens underentreprenører som jobbet sammen med våre folk på teknisk drift. Alle fortjener ros og kake, smiler ordføreren, og lar det skinne gjennom at hun er glad og lettet for at kommunen, takket være de ansattes store innsats, kom seg gjennom denne perioden uten at liv eller helse kom i fare. Det er vel verdt et kakestykke, eller to ...

Erling Bjørnevåg forsyner seg med kake
Lærling Erling Bjørnevåg forsyner seg med kake.
Steinar Litland forsyner seg med kake
Leder for uteseksjonen i Lyngdal kommune, Steinar Litland, satte stor pris på kake-initiativet til ordføreren.

Sist endret: 08.04.2024