Handlingsplan og årsbudsjett lagt fram

Tirsdag 31. oktober var kommunens administrasjon og folkevalgte samlet til den årlige budsjettkonferansen, der kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og handlingsplan ble lagt fram.

Tirsdag 31. oktober var kommunens administrasjon og folkevalgte samlet til den årlige budsjettkonferansen, der kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og handlingsplan ble lagt fram.

Under konferansen på Lindesnes Havhotell var det kommunalsjef for økonomi, Elin Rugland Falkum, som presenterte forslaget til økonomi- og handlingsplan for årene 2024-2027, med årsbudsjett for 2024. Eller som hun kalte det: «Å danse med demografien».

Demografi betyr befolkningslære. Kommunens rammetilskudd er avhengig av utgiftsbehovet. Dette utgiftsbehovet er blant annet avhengig av kommunens sammensetting av befolkningen, som for eksempel alder. Derfor har demografien til kommunen betydning for budsjettarbeidet.

Bilde av økonomisjef Elin Rugland Falkum
Økonomisjef Elin Rugland Falkum presenterer handlingsplan og årsbudsjett under konferansen på Lindesnes Havhotell. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Budsjettkonferansen ble holdt over to dager, der dag to var viet folkehelse og utfordringsbildet i Lyngdal kommune, i tillegg til at det ble gitt utfyllende budsjettinformasjon fra de ulike kommunale virksomhetene.

Forslaget til handlingsplan og årsbudsjett finner du via knappelenken under.

Lenke: Årsbudsjett og handlingsplan

Kommunestyret behandler budsjett og handlingsplan i møtet torsdag 14. desember 2023.

Portrettbilde av kommunedirektør Kjell Olav Hæåk
Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Kontaktinformasjon

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024