Formannskapet i opptak

På Kommune-TV kan du nå se opptaket fra formannskapets møte 1. juni 2023.

På Kommune-TV kan du nå se opptaket fra formannskapets møte 1. juni 2023.

Lyngdal formannskap var samlet til møte torsdag 1. juni. Blant de politiske sakene som ble behandlet der var kommunens årsmelding for 2022, første tertialrapport for inneværende år samt diverse søknader om økonomisk støtte. Formannskapet fikk også på bordet en sak om revidering av lønnpolitiske retningslinjer.

Opptaket fra formannskapet finner du via lenken under:

Lenke: Formannskapet 010623

Kulturutvalget til Byremo

I uke 22 var det også møte i det politiske utvalget for kultur og samskaping. Grunnet befaringer ble dette møtet holdt på Byremo videregående skole, og det ble derfor ikke strømmet på Kommune-TV.

Før møtet ble satt på Byremo videregående skole ble imidlertid utvalget presentert for spenstige planer om etablering av kulturkjeller og bygderom på Byremo.

Les mer via knappelenkene under:

Lenke: Utvalg på kulturreise

Lenke: Kulturkjeller og Bjøro-museum

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024