Utvalgsmøte og formannskapet i opptak

På Kommune-TV kan du nå se opptakene fra siste møtet i utvalget for helse og velferd, og fra formannskapet.

På Kommune-TV kan du nå se opptakene fra siste møtet i utvalget for helse og velferd, og fra formannskapet.

Helse og velferd i opptak

Det politiske utvalget for helse og velferd hadde sitt møte tirsdag 30. mai. I tillegg til flere orienterings- og referatsaker omfattet saklisten til dette møtet blant annet bruk av tilskuddsmidler fra forsøksordningen Statlig finansiering av helsetjenester (SIO-prosjektet), årets første tertialrapport, søknad om å gjøre Lyngdal til en demensvennlig kommune og søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk fra ny selvbetjent ordning ved butikken i Korshamn.

Nærbutikken i Korshamn innehar allerede bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1. Nå har virksomheten etablert ordning med selvbetjent butikk, og søkt Lyngdal kommune om at bevillingen også skal kunne gjelde for dette konseptet.

I søknaden opplyser bevillingshaver om at kunden i den selvbetjente/fjernbetjente butikken skal gjennom flere kontrollpunkter for å kunne kjøpe alkoholholdig drikk. Herunder:

  • Før kunden får tilgang til å åpne døren til butikken er det algoritmer som varsler ansvarshavende
    dersom det er mistanke om at en person er åpenbart påvirket av rusmidler. Da kan ansvarshavende se og snakke med kunden, og eventuelt nekte vedkommende adgang til butikken.
  • Når kunden nærmer seg et skap med alkoholholdig drikk får ansvarshavende et varsel, og kan følge med på kunden.
  • Ved skanning av alkoholholdig drikk i den selvbetjente kassen får ansvarshavende et varsel, og kan se og snakke med kunden. Ansvarshavende kan da eventuelt stoppe handelen i kassen.
  • Ansvarshavende kan fjernstyre inn- og utgangsdør, og kan eventuelt låse denne ved behov.

Bevillingshaver opplyser videre i søknaden om at kameraer i og utenfor butikken sørger for kontroll med tanke på langing.

Utvalget for helse og velferd innvilget søknaden. Opptaket fra møtet finner du via lenken under:

Lenke: Helse og velferd 300523

Dronefoto over Korshamn
Nærbutikken i Korshamn har etablert ordning med selvbetjent butikk, og har nå også fått anledning til å selge alkohol fra selvbetjent kasse. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Formannskapet i opptak

Lyngdal formannskap var samlet til møte torsdag 1. juni. Blant de politiske sakene som ble behandlet der var kommunens årsmelding for 2022, første tertialrapport for inneværende år samt diverse søknader om økonomisk støtte. Formannskapet fikk også på bordet en sak om revidering av lønnpolitiske retningslinjer.

Opptaket fra formannskapet finner du via lenken under:

Lenke: Formannskapet 010623

Kulturutvalget til Byremo

I uke 22 var det også møte i det politiske utvalget for kultur og samskaping. Grunnet befaringer ble dette møtet holdt på Byremo videregående skole, og det ble derfor ikke strømmet på Kommune-TV.

Før møtet ble satt på Byremo videregående skole ble imidlertid utvalget presentert for spenstige planer om etablering av kulturkjeller og bygderom på Byremo.

Les mer via knappelenkene under:

Lenke: Utvalg på kulturreise

Lenke: Kulturkjeller og Bjøro-museum

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 06.06.2023