Utvalg på kulturreise

Det politiske utvalget for kultur og samskaping la opp til en aldri så liten kulturreise da de onsdag 31. mai var samlet til sitt siste møte på denne siden av sommeren 2023.

Det politiske utvalget for kultur og samskaping la opp til en aldri så liten kulturreise da de onsdag 31. mai var samlet til sitt siste møte på denne siden av sommeren 2023.

Det er et uttrykt ønske fra medlemmene av utvalget for kultur og samskaping å legge en del av møtene til ulike steder i kommunen, for på den måten bli enda bedre kjent med nye Lyngdal. Møtet onsdag 31. mai ble derfor lagt til Byremo videregående skole.

Men før utvalgsleder Ådne Fardal Klev klubbet møtet i gang, fikk medlemmene omvisning på musikkverkstedet på ungdomsskolen, samt informasjon om planer for en ny lokal kulturscene og et initiativ kalt «bygde-rom».

På saklisten til selve møtet sto blant annet spørsmålet om å etablere vennskaps-samarbeid mellom Lyngdal kommune og ukrainske Kryvyi Rih, årets første tertialrapport, vedtak om nye veinavn på Hausvik og Skomrak, herunder forslaget Ole Schomrags vei, og flere søknader om midler fra Olsokfondet. Blant annet fra Skaperkontoret, som søker støtte til en låtskriverhelg.

Via lenkene under kan du lese mer om de foreslåtte veinavnene på Hausvik og Skomrak, laste ned møteinnkalling med sakliste, og ikke minst se hva utvalget ble presentert for på Byremo.

Lenke: Nye veinavn på høring

Lenke: Møteinnkalling og sakliste

Lenke: Bygderom og Bjøro-museum

Illustrasjonsbilde fra Skomrak
Området i Skomrak som det nå er foreslått skal få adressen Ole Schomraghs vei. Bilde fra prospekt til nytt boligfelt, og gjengitt med tillatelse.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024