Formannskapet og UMPT på Kommune-TV

Opptakene fra siste møtene i UMPT og Lyngdal formannskap er nå tilgjengelig i TV-arkivet.

Opptakene fra siste møtene i UMPT og Lyngdal formannskap er nå tilgjengelig i TV-arkivet.

Torsdag 28. kunne du på Kommune-TV få med deg den direkte overføringen fra møtet i Lyngdal formannskap. Nå er det redigerte opptaket klar for avspilling i TV-arkivet. Du finner det nederst på siden.

Her er også lenke til opptaket fra møtet i det politiske utvalget for miljø, plan og teknisk (UMPT) som var tirsdag 26. april 2022.

I begge opptakene er pauser og annen dødtid klippet bort. Utover det er de identisk med direktesendingene.

Før UMPT-møtet ble satt i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus gjennomførte utvalget to befaringer. Den ene på Hagestad og den andre på Krågestøl. Begge tilknyttet førstegangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplaner. Ellers var saklisten til møtet omfattende, med hele fjorten politiske saker på dagsorden, pluss et fyldig vedlegg med referatsaker.

Vær obs på at det mangler bilde på kameravinkelen podiet fra starten av UMPT-møtet.

UMPT 26.04.22

Formannskapet 28.04.22

Lyngdal formannskap 280422 skjermdump kommune-TV.png
Fra formannskapets møte torsdag 28. april 2022. På talerstolen kommunalsjef for Plan og næring, Kristine Valborgland. Foto: Skjermbilde Kommune-TV

Sist endret: 06.06.2023