Utskrevet eiendomsskatt for 2022

Her finner du oversikten over utskrevet eiendomsskatt i Lyngdal kommune for 2022.

Her finner du oversikten over utskrevet eiendomsskatt i Lyngdal kommune for 2022.

Lyngdal kommunestyre vedtok i møtet 16.12.21 å utskrive eiendomsskatt i Lyngdal kommune med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl.) §10.

I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes:

§ 3 c): Eiendomsskatt skrives ut på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

Skattesatser

Det ble for 2020 og 2021 vedtatt en overgangsperiode. Dette videreføres for 2022.

 • 2022:
  Tidligere Audnedal kommune: 7 promille
  Tidligere Lyngdal kommune: 6 promille (satsen var 4 promille for 2021)
 • 2023:
  Tidligere Audnedal kommune: 7 promille
  Tidligere Lyngdal kommune: 7 promille

Dette gir harmonisert skattesats på all eiendom fra året etter overgangsperioden (jfr. overgangsbestemmelsen).

 • Oversikten ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 17. januar til 7. februar 2022.

Eiendomsskatt 3.png

I medhold av eiendomsskatteloven §19 kan eier klage på den utskrevne skatten. Klagen må fremsettes skriftlig til Lyngdal kommunen innen 6 uker fra kunngjøringen. Klagen bør inneholde begrunnelse for hvorfor du mener den fastsatte skatten er feil.

Klage sendes til:

 • Lyngdal kommune
  Postboks 353
  4577 Lyngdal

Eller på epost via lenken under:

Epost Lyngdal kommune

Strømledninger.png
I Lyngdal kommune skrives det ut eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

Sist endret: 08.04.2024