Politiske møter i uke 22 publisert i TV-arkivet

Nå er opptakene fra de politiske utvalgsmøtene og formannskapet i uke 22 tilgjengelig i TV-arkivet.

Nå er opptakene fra de politiske utvalgsmøtene og formannskapet i uke 22 tilgjengelig i TV-arkivet.

Utvalgene som hadde møte første uken i juni var UMPT, barn og oppvekst og kultur og samskaping. I tillegg hadde Lyngdal formannskap møte torsdag 3. juni. Du finner lenke til alle fire møtene i bunnen av denne siden.

Møteuken startet tirsdag 1. juni med utvalg for miljø, plan og teknisk. Kalt UMPT. Både dette og de øvrige møtene ble denne gangen holdt fysisk i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus, men var grunnet korona-restriksjoner ikke åpne for publikum eller presse. Offentligheten ivaretas gjennom sendingene på Kommune-TV.

I forkant av UMPT-møtet var utvalgsmedlemmene og administrasjonen ute på befaringer. Dette gjaldt følgende saker:

  • 1. gangs behandling av detaljreguleringsplan for boliger og barnehage Østre Rom, planID 201902
  • Behandling av revidert dispensasjon for brygge, naust og forstøtningsmur på gbnr. 63/12
  • Behandling av søknad om endring av del av reguleringsplan for Skomrak, planID 198201

Innledningsvis var det også en orientering fra Nye Veier. Grunnet tekniske problemer med sendingen den dagen mangler begynnelsen av denne orienteringen.

Utvalgene for barn og oppvekst, og kultur og samskaping, hadde sine møter onsdag 2. juni.

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkallinger og saklister.

Lenken under tar deg til opptaket fra Lyngdal formannskap. De øvrige opptakene er blitt slettet, i tråd med kommunestyrets vedtak 9. februar 2023. Her besluttet kommunestyret at opptak fra utvalgsmøter beholdes i TV-arkivet i 100 dager, mens opptak fra formannskap og kommunestyre skal ha en varighet på fire år.

UMPT 1. juni 2021

Barn og unge 020621

Kultur og samskaping 020621

Lenke: Formannskapet 030621

UMPT skjermdump 010621.png
Fra UMPT-møtet tirsdag 1. juni 2021.

TV-arkivet

Er det andre politiske møter du gikk glipp av, eller kanskje vil se på nytt? Du finner dem i TV-arkivet. Her er også opptak fra møtene i fellesnemnda for nye Lyngdal kommune.

Sist endret: 08.04.2024