Når barnet ditt skal holdes hjemme fra skole eller barnehage

Felles retningslinjer for skoler og barnehager i Lyngdal kommune om syke barn

  • Lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber, hoste eller halsvondt. Det samme gjelder kjente symptomer på allergi. Da trenger du ikke holde barnet ditt hjemme.

  • Hvis du har et barn med feber, milde luftveissymptomer og hoste, da må barnet være hjemme. Dersom tilstanden ikke raskt bedres, anbefales også testing av barnet.

  • Dersom barnet har hatt en luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake til skole eller barnehage, så lenge allmenntilstanden ellers er god. Dette gjelder også om barnet fortsatt har noen restsymptomer som snørr (uansett farge) og hoster av og til. Slike symptomer er helt vanlig i tiden etter luftveisinfeksjon hos mindre barn. Dette gjelder så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt, og de ikke er nye eller økende.

Mer detaljert informasjon finner du via veilederne under.

Veileder for barnehage

Veileder for barneskolen

Veileder for ungdomsskolen

Aktuelle lenker

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet

Sist endret: 05.02.2024