Barnehage

Om virksomheten

Barnehageansansvarlig har et overordnet ansvar for kommunens kommunale og private barnehager. 

Reglement og retningslinjer

Lenke til info om søkeprosessen

Skjemaoversikt for barnehage og SFO

For å søke plass i barnehage eller SFO benyttes samme skjema.

Søk ny plass eller endring

Åpen søknad (utenfor kommunen)

Godta eller avslå plasstilbud

Oppsigelse av plass

Skal du søke redusert betaling / gratis kjernetid må du også sende inntektsopplysninger / skattemelding til kommunen. Dette for raskere saksbehandling.

Redusert betaling/gratis kjernetid

Tilrettelagt barnehagetilbud

Kontaktinformasjon og samtykke

Spesialpedagogisk hjelp, samtykke

Midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav, norskkrav, pedagognorm eller minimumsnorm

Hva koster det?

Opphold i barnehager

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg

Barnehagesatser pr. oppholdstid – pris for 2020
Dager per uke Kr per måned
5 dager 3 135,-
4 dager 2 698,-
3 dager 2 199,-

Kjøp av enkeltdager utover avtalt oppholdstid: 279,-

Kostpenger i de kommunale barnehagene
Dager per uke Måltid med frokost Måltid uten frokost
5 dager 420,- 299,-
4 dager 335,- 239,-
3 dager 252,- 180,-

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50% for 3. eller flere barn.  

Annen moderasjon

Alle husholdninger med ei samla skattbar inntekt på under 574.759 kr vil ha rett til reduksjon i foreldrebetalingen.

2-, 3-, 4- og 5 åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke dersom den samlede inntekten ikke overskrider 548.500,-. Beløpsgrensen fra og med 1.1.2020 er kr 556 100,-

Kontaktinfo virksomhetsleder

Bente Ingebretsen
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 09.01.2020