Pedagogisk arbeid

Årsplan

Årsplan del I 2020-2024

 

Trygt og godt barnehagemiljø

 

Overganger

Når barnet begynner i barnehagen

 

Overganger innad i barnehagen

 

Overgangen mellom barnehage og skole

 

Førskolegruppe

Førskolegruppa møtes hver tirsdag kl 9.30-10.30. Vi jobber med aktiviteter og tema fra et førskoleopplegg som kalles "Lekbasert læring". Detter er et opplegg som er utviklet av med arbeidere i Agderprosjektet i samarbeid med barnehagelærere på Agder.

Relevante lenker

Rammeplan for barnehagen

Barnehageloven

Sist endret: 01.12.2020