Praktisk informasjon

vvvTaushetsplikt

Alle som arbeider i barnehagen er underlagt taushetsplikt.  Det betyr at det personalet får kjennskap til om barnet og familien, ikke formidles videre til andre. Det samme gjelder for alle som er i barnehagen; vikarer, studenter, lærlinger, utplasserte fra Nav etc.

Måltider i barnehagen

Det serveres 2 måltider i barnehagen, Lunsj måltid og fruktmåltid. Lunsjen består vanligvis av grovt brød og pålegg. Enkelte dager blir det servert varm mat. Fruktmåltidet består av knekkebrød og frukt. Til frokost må barna ha med niste.

Klær/bleier

Alle barn må ha med ekstra skift i hylla. Viktig at klær merkes med navn. Foreldre sender med bleier til de barna som trenger det. Vi gir beskjed når det begynner å bli tomt

Bursdager

På Kløverenga feires dagen med varm mat. Bursdagsbarnet får pynte krone og vi har bursdagssamling med sang, leker og "raketter". Vi henger opp plakat med bilde av dagens bursdagsbarn på utgangsdøra.

På Tyttebærlia feirer de med ispinne etter lunsj. Bursdagsbarnet får krone og vi har bursdagssamling.

Egne leker

Vi ønsker ikke at barna har med egne leker i barnehagen. Kosedyr som barnet er avhengig av regner ikke som leker. Vi arrangerer heller en "ta med leke" dag en gang i blant.

Klager

 

Parkering

Parkering skjer på plassen foran barnehagen. Vi gjør dere oppmerksomme på at det er ønskelig at dere kjører slik at kjøretøyet blir stående med fronten bort fra barnehagen. Vi vil unngå rygging som i større grad kan føre til ulykker.

Ferie

Barn i barnehagen skal ta ut fire uker ferie i løpet av barnehageåret. Tre uker må tas ut sammenhengende i løpet av skolens sommerferie. Les vedtekter for mer informasjon. 

Oppsigelse

Oppsigelse av barnehageplassen må sendes skriftlig til kommunen. Det er to måneders oppsigelse, og den løper fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Dersom barnehageplassen sies opp etter 1.april, blir det fakturert foreldrebetaling ut barnehageåret. Det er kun mulig å si opp deler av en tildelt plass ved hovedopptakets frist 1.mars. Led vedtekter for mer informasjon.

 

Sist endret: 01.12.2020