Avdelingene

Byremo barnehage har per i dag to avdelinger.

KlØVERENGA

Kløver er en avdeling med barn født i 2019, 2018 og 2017. Til sammen er vi 29 barn og 5 ansatte. 

På Kløver er vi opptatt av at barna skal trives og være trygge. Vi er opptatt av å bygge relasjoner, både mellom voksne og barn, og barna seg imellom.
Vi ønsker at barna skal føle omsorg, og at de skal få utfordringer der de opplever mestring. Dette gir et godt utgangspunkt for lek og læring, og gjør barna mer rustet for den skolehverdagen som venter dem.

Månedsplan kløver

Pedleder: Lene Elisabeth Ubostad Øydna
Mail: elisabeth.oydna@lyngdal.kommune.no 

Pedleder: Merete Leland
Mail: merete.leland@lyngdal.kommune.no

Pedleder: Marthe Vintland
Mail: marte.vintland@lyngdal.kommune.no

Fagarbeider: Ines Caroline Seljelid Elde

Assistent: Anders Skåtan 

Fagarbeider: Torill Espeland

Tlf base kråke: 488 97 291

Tlf base kløver: 488 97 291

 

TYTTEBÆRLIA

Tyttebærlia er en avdeling med barn født i 2020 og 2021. Til sammen er vi 12 barn og 4 ansatte.

På Tyttebærlia er vi opptatt av at barna skal trives og bli trygge barn i barnehagen.
Vi legger vekt på en god barnehage start for både barn og foreldre. Mye skal læres, og vi ønsker å fremme god utvikling gjennom lek og sosialt samspill med andre barn og voksne.
Vi jobber mye med relasjonsbygging til barna og bruker Være sammen aktivt i hverdagen.

Månedsplan Tyttebærlia

Pedleder: Mirella Froholt
Mail: karin.mirella.froholt@lyngdal.kommune.no

Pedleder: Karoline Håland(i permisjon)
Mail: karoline.haland@lyngdal.kommune.no

Pedleder: Ingunn Leland
Mail: ingunn.leland@lyngdal.kommune.no

Pedleder: Andrea Fåland
Mail: andrea.nepstad.faland@lyngdal.kommune.no

Fagarbeider:  Tonje Olsen

Fagarbeider: Hege Johnsen

Fagarbeider: Tone Refsnes

Assistent:  Anders Skåtan

Tlf tyttebærlia: 488 97 290

 

KJØKKEN

Assistent: Håvard Leland 

 

 

Sist endret: 04.07.2023