Praktisk informasjon

Taushetsplikt

Alle som arbeider i barnehagen er underlagt taushetsplikt.  Det betyr at det personalet får kjennskap til om barnet og familien, ikke formidles videre til andre. Det samme gjelder for alle som er i barnehagen; vikarer, studenter, lærlinger, utplasserte fra Nav etc.

Praktisk folder

Praktisk-folder 2021.pdf

Gratis prinsipp

Barnehagen ønsker å bidra til å utjevne sosiale ulikheter.  Dette betyr at vi ønsker at alle aktiviteter som er tilknyttet barnehagene skal være gratis. Vi oppfordrer foresatte til å bidra. Dette innebære at barnehagen ikke ønsker at foresatte skal gi gaver til barnehagen som er tilknyttet kostnad, eks innsamling av penger eller annet. 

Måltider i  barnehagen

Barnehagen følger retningslinjer om mat og målid i barnehagen.

Retningslinjer for mat og maltider i barnehagen

Barna får servert lunsj og frukt måltid. Barn som kommer i barnehagen før kl 08.30 tar med sin egen frokost.

Barnehagen har ikke anledning til å ta i mot mat/kaker. Dette er fordi barnehagen kun skal tilby mat som er produsert og kjøpt inn av barnehagen. Dette er i tråd med retningslinjer fra Mattilsynet. Det er strenge retningslinjer for servering av mat i barnehagen. 

Klær/bleier

Foreldre har ansvar for å holde barna med nødvendig tøy og utstyr. Vi er mye ut på tur i skog og mark. Barn som bruker pleier tar med egne bleier (vanlig type). Lyngtua har egne senger til barna. (ergonomiske senger)

Bursdager

Vi markerer barnas bursdager i barnehagen med krone, og aktivitet. Det er ikke anneldning for å ta i mot mat/kaker.

Egne leker

Det er ikke annledning for å ha med egne leker til barnehagen.

Tilbakemelding

Vi ønsker at våre foreldre skal være fornøyde med barnehagetilbudet. Dersom det er noe som ikke er greit, ber vi dere ta det opp med oss. 

Dette kan enten gjøres til avdeling, pedagogisk leder eller til styrer.

Parkering

Lyngtua barnehage er en trafikksikkerbarnehage. Vi oppfordrer alle til å parkere , ved å rygge inn på oppmerket felt.  Alle som sykler til barnehagen oppfordres til å bruke hjelm og refleks. Parkeringsplassen nærmest søppelkontainer brukes som inn og utkjøring for personalet. Flott om ikke det parkeres her.

Ferie

Barn i barnehagen skal ta ut fire uker ferie i løpet av barnehageåret. Tre uker må tas ut sammenhengende i løpet av skolens sommerferie. Les vedtekter for mer informasjon. 

Oppsigelse

Oppsigelse av barnehageplassen må sendes skriftlig til kommunen. Det er to måneders oppsigelse, og den løper fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Dersom barnehageplassen sies opp etter 1.april, blir det fakturert foreldrebetaling ut barnehageåret. Det er kun mulig å si opp deler av en tildelt plass ved hovedopptakets frist 1.mars. Led vedtekter for mer informasjon.

 

Sist endret: 27.10.2022