Avdelingene

Nygård barnehage har seks avdelinger.

Solsikken  

Solsikken er en småbarns avdeling for barn 1-3 år. Vi er 15 barn og 4,2 årsverk - 5 ansatte som fordeler seg de på de ulike dagene. Vi er vanligvis 13 barn og 4 voksne hver dag. 

Det viktigste for oss er å skape ro og trygghet for barna slik at de finner seg tilrette i barnehagen. vi har god tid til faste rutiner som skaper forutsigbarhet og gir trygghet i barnehagehverdagen. Gjennom arbeidsmåtene ivaretar vi barnas behov for omsorg og at alle blir sett. Vi veksler mellom spontane og planlagte aktiviteter. Vi voksne er tilgjengelige og veileder i språk, vennskapsbygging, lek og lærin. vi jobber mot at barna skal føle på glede, mestring og trygghet når de er i barnehagen. 

Månedsplan og brev

Pedagogiske ledere: 

Kari-Anne Aagedal Jakobsen og Susann Akersmyr Bergsaker

barnehagen.jpg

Blåklokka 

Blåklokka er en småbarns avdeling for barn 1-3 år. Vi er 14 barn og 4,2 årsverk - 6 ansatte som fordeler seg de på de ulike dagene. Vi er vanligvis 13 barn og 4 voksne hver dag. 

Det viktigste for oss er å skape ro og trygghet for barna slik at de finner seg tilrette i barnehagen. vi har god tid til faste rutiner som skaper forutsigbarhet og gir trygghet i barnehagehverdagen. Gjennom arbeidsmåtene ivaretar vi barnas behov for omsorg og at alle blir sett. Vi veksler mellom spontane og planlagte aktiviteter. Vi voksne er tilgjengelige og veileder i språk, vennskapsbygging, lek og lærin. vi jobber mot at barna skal føle på glede, mestring og trygghet når de er i barnehagen. 

Månedsplan og brev

Pedagogisk ledere: Inger Lise Skretting Frøitland og Siv Anita Knudsen

Regnbuen

Regnbuen er i år en kobinert  avdeling for barn 1-4 år. Vi er 18 barn (7 små barn og 11 barn på 3 år) og  4,2 årsverk - 6 ansatte som fordeler seg de på de ulike dagene. Vi er vanligvis 18 barn og 4 voksne hver dag. 

Det viktigste for oss er å skape ro og trygghet for barna slik at de finner seg tilrette i barnehagen. vi har god tid til faste rutiner som skaper forutsigbarhet og gir trygghet i barnehagehverdagen. Gjennom arbeidsmåtene ivaretar vi barnas behov for omsorg og at alle blir sett. Vi veksler mellom spontane og planlagte aktiviteter. Vi voksne er tilgjengelige og veileder i språk, vennskapsbygging, lek og læring. Vi jobber mot at barna skal føle på glede, mestring og trygghet når de er i barnehagen. 

Månedsplan og brev

Pedagogisk leder: Margunn Hoftun Hellås og Helene Stølen Hoveland

Furua 

Furua er en avdeling for barn 3-6 år. Tilsammen er vi 28 barn og 4 årsverk - 6 ansatte som fordeler oss på de ulike dagene. I år er vi 22 barn 3 dager i uken og 26 barn 2 dager i uken. 

Det viktigste for oss er å skape ro og tryghet slik at barna finner seg tilrette i barnehagen. Vi har faste rutiner som skaper forutsigbarhet og gir tygghet i barnehagehverdagen. Gjennom arbeidsmåtene ivaretar vi barnas behov for omsorg og at alle blir sett. Vi veksler mellom spontane og planlagte aktiviteter. Vi voksne er tilgjengelige og veileder i språk, vennskapsbygging, lek og læring. Vi jobber mot at barna skal føle på glede, mestring og trygghet når de er i barnehagen. 

Månedsplan og brev

Pedagogisk ledere: Yvonne Knutsen Pederesen og Christiane Jerdal Torkildsen

 

Bjørka

Bjørka er en avdeling for barn 3-6 år. Tilsammen er vi 26 barn og 4,1 årsverk - 6 ansatte som fordeler oss på de ulike dagene. I år er vi mellom 22 barn og 26 barn hver dag. 

Det viktigste for oss er å skape ro og tryghet slik at barna finner seg tilrette i barnehagen. Vi har faste rutiner som skaper forutsigbarhet og gir tygghet i barnehagehverdagen. Gjennom arbeidsmåtene ivaretar vi barnas behov for omsorg og at alle blir sett. Vi veksler mellom spontane og planlagte aktiviteter. Vi voksne er tilgjengelige og veileder i språk, vennskapsbygging, lek og læring. Vi jobber mot at barna skal føle på glede, mestring og trygghet når de er i barnehagen.

Månedsplan og brev

Pedagogisk leder: Gunn Thorbjørnsen Hestad og Cathrine Nesje Hestad

Kløverenga

Kløverenga er en avdeling for barn 3-6 år. Tilsammen er vi 25 barn og 4 årsverk - 5 ansatte som fordeler oss på de ulike dagene. I år er vi mellom 23 barn og 25 barn hver dag. 

Det viktigste for oss er å skape ro og tryghet slik at barna finner seg tilrette i barnehagen. Vi har faste rutiner som skaper forutsigbarhet og gir tygghet i barnehagehverdagen. Gjennom arbeidsmåtene ivaretar vi barnas behov for omsorg og at alle blir sett. Vi veksler mellom spontane og planlagte aktiviteter. Vi voksne er tilgjengelige og veileder i språk, vennskapsbygging, lek og læring. Vi jobber mot at barna skal føle på glede, mestring og trygghet når de er i barnehagen.

Månedsplan og brev

Pedagogiske leder: Liv Verdal Rafoss og Malin Aaberg

Sist endret: 25.02.2021