Atomulykker og jodtabletter

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

Atomulykker

Dagens trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser. Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende, og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt.

Via lenken under finner du viktig informasjon om hva man bør gjøre ved atomulykker.

Lenke: Direktoratet for strålevern og beredskap

Jodtabletter

Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltakene som myndighetene anbefaler.

De som anbefales å ta jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Det er disse gruppene som har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Som en del av sin beredskap har Lyngdal kommune et lager av jodtabletter. Ved en hendelse deles disse ut til innbyggerne i tråd med anbefalinger gitt av det nasjonale kriseutvalget for atomberedskap. Statsforvalteren er kriseutvalget for atomberedskaps regionale ledd.

  • Lyngdal kommune har plan for distribusjon av jodtabletter til de anbefalte gruppene, innen tolv timers varsel fra sentrale myndigheter.
  • Kommunens lager er stort nok til å dekke det anbefalte behovet for barn og unge under 18 år, gravide og ammende.

Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket. Eventuell datostempling på pakningsvedlegget kan du se bort fra, ettersom jodtabletter har tilnærmet ubegrenset holdbarhet. Å ha jodtabletter tilgjengelig i hjemmet anbefales som en del av den generelle egenberedskapen.

Lenke: Kriseutvalget for atomberedskap

Lenke: Jodtabletter ved atomulykke

Lenke: Spørsmål og svar om jodtabletter

Lenke: Om egenberedskap

Lenke til Statsforvalteren

Sist endret: 19.06.2023