Tilfluktsrom

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

  • Ved krigshandlinger kan det varsles om å søke dekning. Dersom det ikke finnes tilfluktsrom i umiddelbar nærhet, bør du søke dekning i kjeller eller rom i midten av bygg, og unngå vinduer.

I Lyngdal kommune er det ett offentlig tilfluktsrom, og 40 private. Det offentlige tilfluktsrommet ligger på Rosfjord, i tilknytning til hotellet. Øvrige tilfluktsrom / bomberom i kommunen i kategorien private er eksempelvis bomberom på skoler. Disse er i utgangspunktet forbeholdt skolens elever, ansatte og andre som befinner seg på den aktuelle eiendommen, og blir av den grunn karakterisert som private. Noen tilfluktsrom er også tilknyttet private boligkomplekser.

Det er Sivilforsvaret som er ansvarlig for sivile beskyttelsestiltak som tilfluktsrom, varslingsanlegg og evakuering i krigstid. Henvendelser om dette må rettes til sivilforsvarsdistriktet.

Lenke til Agder sivilforsvarsdistrikt

Via lenken under finner du kart hvor alle offentlige tilfluktsrom i Norge er plottet inn. Ved å scrolle kan du zoome deg inn på detaljer. I kartets søkefelt kan du hente ut relevant tilleggsinformasjon.

Lenke: Offentlige tilfluktsrom

Egenberedskap

Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg ved å følge myndighetenes råd for egenberedskap. Se lenkene under.

Lenke: Er du forberedt?

Lenke: Spørsmål, svar og fakta om tilfluktsrom

Sist endret: 03.06.2024