Lister barnevern

Lister barnevern har kontor i Farsund. Samarbeidende kommuner er:

  • Lyngdal
  • Sirdal
  • Kvinesdal
  • Flekkefjord
  • Farsund
  • Hægebostad

Beredskap

Barnevernsvakta Lister barnevern: 902 26 111 (døgnbemannet vakttelefon)

Bekymringsmelding - skjema for privatpersoner

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Via lenken under kan du som privatperson sende inn bekymringsmelding.

Skjemalenke: Bekymringsmelding til barnevernet

Alarmtelefon for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. Virkedager fra kl. 15 til kl. 08 påfølgende morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Kontaktinfo

Lister barnevern
Husan, Brogaten 7, 4550 Farsund
Postboks 100, 4552 Farsund

Lenke til Lister barnevern

Sist endret: 25.01.2021