Kommunalt tverrfaglig helseteam (KTH)

Helsetjenester til flyktninger i mottaksfase.

Helsetjenester til flyktninger i mottaksfase.

For other languages

To get the information on this page in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

 

Om mottaket i Lyngdal

I Lyngdal er det mottak for flyktninger i bygningene til gamle Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) på Rom.

Mottaket på Rom er privat og drives i et samarbeid mellom Solsiden Lyngdal AS og Hero Norge. På dette mottaket er det foreløpig plass til 345 beboere.

Det vil variere hvor lenge de som ankommer mottakene blir der før de bosettes i en kommune, eller flytter videre til annet mottak før de kan bosettes.

Rutine ved privat bosetting

I tillegg til flyktninger som bosettes i mottak ankommer det også flyktninger som bor hos venner og bekjente. Altså at de innkvarteres i private boliger.

  • Det er viktig at alle disse også registrerer sin ankomst ved regionalt registreringssenter. For flyktninger i Lyngdal er dette på politihuset i Kristiansand.
  • De bør så ta kontakt med koordinator i kommunen for å melde fra om sin ankomst og boforhold, og for å avtale videre kontakt og oppfølging.

Kontaktinformasjon for tjenester

Både flyktninger som bor i mottak og i private hjem har rettigheter til kommunale tjenester. Det er først og fremst helsetjenester, opplæring, bolig og livsopphold. Disse tjenestene ytes av de aktuelle kommunale avdelinger, og arbeidet samkjøres av koordinator.

For helsetjenester og helsekartlegging til en person i mottaksfase:

For henvisninger, spesialisthelse, tuberkulose-undersøkelse eller lignende:

Gjelder det person som bor på mottak i Lyngdal og skal bosettes i din kommune? Ta kontakt med:

  • Solsiden mottak, telefon 904 07 321

Gjelder det person som bor på mottak i din kommune og skal bosettes i Lyngdal?

  • Ta kontakt med flyktningetjenesten NAV Lyngdal, telefon 55 55 33 33.

Øvrige henvendelser rettes til koordinator for kommunale tjenester i mottak. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Lenke til NAV

Ved flytting til andre kommuner

For flyktninger fra Solsiden som bosettes i andre kommuner blir helseopplysninger fortløpende sendt fra Lyngdal til aktuell ny bosettings-kommune.

Opplysningene sendes per post, og dette kan erfaringsmessig ta noe tid. Dersom ny kommune ikke har mottatt dokumenter innen 2 uker etter bosetting, kontakt kommunalt tverrfaglig helseteam på telefon 469 36 404. Telefontid er mandag-fredag fra kl. 09 til 14.30.

Eller per epost via lenken under.

Lenke epost tverrfaglig helseteam

Slik kan du hjelpe

Boligbehov

Det vil framover bli et stort behov for boliger når flyktninger skal bosettes i kommunen. Dersom du har bolig tilgjengelig for utleie, ta kontakt med NAV Lister på telefon 901 08 996.

Flyktningevenn

Lyngdal Frivilligsentral har et tilbud som heter Flyktningevenn. Her melder du dine muligheter til å bidra som venn til enkeltpersoner eller familier. Man avtaler omfang og tider med den man er flyktningevenn for. Det vil variere hvordan man gjennomfører; det kan være turer i nærmiljøet, litt praktisk hjelp, norsktrening og lignende.

Formålet er at flyktningene har sosial aktivitet, bygger nettverk og blir kjent. Hvis dette kan være noe for deg, så kan du kontakte leder for Frivilligsentralen i Lyngdal, Beate Marie Johnsen, på epost via lenken under, eller på telefon 945 06 020.

Lenke epost Lyngdal frivilligsentral

Aktuelle nettsider

Lenke: Frivillighet Norge

Kontaktinformasjon

Sist endret: 29.06.2023