Forebygging og livsmestring

Om virksomheten

Virksomheten har sitt hovedfokus på forebygging og tidlig innsats. Det meste av tjenestene er lavterskeltilbud, som betyr at den enkelte selv kan ta direkte kontakt. Virksomheten har høy faglig kompetanse og tilbyr følgende:

Kontaktinfo avdelinger

Avdeling for barn, unge og voksne

Grethe Johannessen, konst. avdelingsleder
Alleen 16
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Avdeling helse og rehabilitering

Martin Kragholm, avdelingsleder
Bergesletta 2, Lyngdal helsehus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Avdeling psykisk helse og rus / døgnenhet psykisk helse

Trond Pedersen, avdelingsleder

Kvås bofellesskap

Barbro Aaberg, virksomhetsleder

Legetjenesten

Linn Viken Haddeland, avdelingsleder
Alleen 16
4580 Lyngdal

ROS-team

Eline Sindland, avdelingsleder

Kontaktinfo virksomhetsleder

Barbro Aaberg
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 15.05.2024