Forebygging og livsmestring

Om virksomheten

Virksomheten har sitt hovedfokus på forebygging og tidlig innsats. Det meste av tjenestene er lavterskeltilbud, som betyr at den enkelte selv kan ta direkte kontakt. Vi har høy faglig kompetanse og tilbyr følgende:

Kontaktinfo virksomhetsleder

Linda Skagestad
Bergsakerveien 9, Lyngdal
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Bergsakerveien 9

Besøksadresse:

Bergsakerveien 9
4580 Lyngdal

Sist endret: 21.01.2020