Forebygging og livsmestring

Om virksomheten

Virksomheten har sitt hovedfokus på forebygging og tidlig innsats. Det meste av tjenestene er lavterskeltilbud, som betyr at den enkelte selv kan ta direkte kontakt. Vi har høy faglig kompetanse og tilbyr følgende:

Vakttelefon

Vakttelefon betjent mandag til fredag mellom kl. 08 til 15

Kontaktinfo avdelinger

Avdeling psykisk helse og rus / døgnenhet psykisk helse

Trond Pedersen, avdelingsleder

Avdeling for barn, unge og voksne

Anne Bjørnevåg, avdelingsleder

Kvås bofellesskap

Elise Øgreid, avdelingsleder

Kontaktinfo virksomhetsleder

Barbro Aaberg
Lindeveien 5, Lyngdal
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Lindeveien 5

Besøksadresse:

Lindeveien 5
4580 Lyngdal

Sist endret: 09.08.2022