Forebygging og livsmestring

Om virksomheten

Virksomheten har sitt hovedfokus på forebygging og tidlig innsats. Det meste av tjenestene er lavterskeltilbud, som betyr at den enkelte selv kan ta direkte kontakt. Vi har høy faglig kompetanse og tilbyr følgende:

Vakttelefon

Vakttelefon for psykisk helse er betjent mandag til fredag mellom kl. 08 og 15.30

Kontaktinfo avdelinger

Avdeling for barn, unge og voksne

Anne Bjørnevåg, avdelingsleder

Avdeling døgntjeneste psykisk helse og rus

Linn Berstad, avdelingsleder

Kvås bofellesskap

Barbro Aaberg, avdelingsleder

Kontaktinfo virksomhetsleder

Linda Skagestad
Lindeveien 5, Lyngdal
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Lindeveien 5

Besøksadresse:

Lindeveien 5
4580 Lyngdal

Sist endret: 02.09.2020