Kvås bofellesskap

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

Kvås bofellesskap er et døgnbemannet bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i aldersgruppen 15 til 20 år.

En enslig mindreårig flyktning er en fellesbetegnelse på en person under 18 år, som kommer til Norge uten foresatt og heller ikke har annen foresatt i Norge.

Ungdommer som er bosatt ved bofellesskapet har fått et vedtak om opphold (beskyttelse), og er bosatt i kommunen.

Om bofellesskapet

Bofellesskapet er sentralt beliggende på Vemestad i Kvås. Bygningsmassen består av et hovedhus og 4 leiligheter tilknyttet hovedhuset. Hovedhuset har flere fellesrom som kjøkken, stue og ungdomsrom. Det er fine uteområder og turmuligheter.

Ungdommer bor den første tiden inne i hovedhuset. Når ungdom viser modenhet og selvstendighet har de mulighet til å flytte ut i treningsleilighet. Her gis de mer ansvar for oppgaver, som for eksempel egen økonomi, struktur av hverdagen, matlaging, innkjøp o.l. Det er tett veiledning og oppfølging fra ansatte.

Bilde av bygningsmassen til Kvås bofellesskap
Kvås bofellesskap på Vemestad. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Om personalet

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og med høy kompetanse.

Ansatte utøver en traumebevisst tilnærming i samspillet og kontakten med ungdommene. I arbeidet med den enkelte er det fokus på å gi individuell og tilrettelagt oppfølging, med gode og trygge oppvekstvilkår. En har også et tett samarbeid med skole og andre instanser.

Vakttelefon

I tilknytning til Kvås bofellesskap er det en døgnbemannet vakttelefon. Den har nummer 950 09 908.

Kontaktinfo avdelingsleder

Barbro Aaberg, virksomhetsleder

Sist endret: 13.01.2023