Konsmo helsesenter

Om Konsmo helsesenter

Legesenter og helsestasjon er lokalisert til Konsmo helsesenter.

Hva koster det?

Lenke til betalingssatser helse og velferd

De ulike avdelingene

HELSESTASJON
  • Åpningstid: Kl. 08 til 15

På helsestasjonene samarbeider helsesykepleiere, lege, jordmor, fysioterapeut og andre helsearbeidere om å gi et best mulig tilbud til foreldre og barn i alderen 0 til 5 år.

I Lyngdal er det også tilbud om helsestasjon for ungdom hver mandag mellom klokken 15 og 17. Dette tilbudet følger skoletidsplanen.

Helsestasjonen jobber forebyggende. Fokus er å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Det føres journal (helsekort) om barnets vekst og utvikling. Helsestasjonen kan også henvise til spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling.

LEGESENTER

Lenke til legetjenesten

  • Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113.
JORDMOR

Informasjon om jordmortjenesten i Lyngdal finner du via lenken under.

Lenke: Jordmortjenesten

Kontaktinformasjon

Konsmo helsesenter
Konsmo sentrum
Kvåsheiveien 1, 4525 Konsmo
Konsmo helsesenter

Besøksadresse:

Kvåsheiveien 1
4525 Konsmo

Sist endret: 18.01.2024