Lyngdal helsehus

Om tjenestene

Det nye flotte helsehuset på Bergesletta skal blant annet huse korttids- og langtidsopphold, kommunal øyeblikkelig hjelp og hjemmetjenester.

Av andre funksjoner og tilbud på helsehuset kan nevnes:

 • Dagsenter
 • Fysio- og ergoterapitilbud, samt syn og hørsel
 • Sykehjemslege
 • Tannklinikk
 • Sykepleieklinikk
 • Kjøkken
 • Kafeteria og kantine
 • Vaskeri
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Treningsmuligheter
 • Uteområder

Virksomhetsleder for institusjonstjenester og hjemmetjenester holder til her.

"Helsehuset skal være et åpent, et trygt og et tilpasset sted å bo, jobbe og besøke"

 • Lyngdal helsehus er under ferdigstillelse, og kommunen overtar bygget formelt 27. mars 2020.
 • I løpet av uke 17 er det planlagt innflytting for tjenestemottagere.
 • Offisiell åpning skjer etter planen i midten av mai 2020.

Hva koster det?

Betalingssatser helse og velferd 2021

De ulike avdelingene

Det er til sammen 56 plasser på Lyngdal helsehus. Inkludert i dette er også tjenesten kommunal øyeblikkelig hjelp.

 • Avdeling 1: 16 plasser. Avdelingsleder: Elin Goderstad.
 • Avdeling 2: 8 plasser på Lyngdal Helsehus og 8 plasser på Byremo omsorgssenter. Avdelingsleder: Bjørg Hamran.
 • Avdeling 3: 16 plasser. Avdelingsleder: Mailin Igland.
 • Korttidsavdeling/kommunal øyeblikkelig hjelp: 16 plasser. Avdelingsleder er Gunn Venke Lund.
 • Avdeling drift (kjøkken, vaskeri, matombringing): Avdelingsleder er Siv Jorun Kvinlaug.
BEBOERROM

Litt kort info og et bilde (kommer)

AVDELINGSFLØY

Litt kort info og et bilde (kommer)

UTEOMRÅDE

Litt kort info og et bilde (kommer)

TAKTERASSE

Litt kort info og et bilde (kommer)

Kontaktinformasjon

Institusjonstjenester: 418 68 930 – med valgmeny for avdelinger på Lyngdal helsehus eller Byremo omsorgssenter.

Dagsenter for eldre: 418 68 941 – med valgmeny for dagsenter på Lyngdal helsehus og dagsenter på Konsmo og Byremo.

Hjemmetjenester privat og omsorgsboliger: 418 68 940 - med valgmeny for avdelingene som jobber ut fra Lyngdal helsehus, Konsmo og Byremo.

Virksomhetsledere

Institusjonstjenester

Hildegunn Vik Risnes
Lyngdal helsehus, Bergesletta 2
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Hjemmetjenester

Anne Sanden Kvinen
Lyngdal helsehus, Bergesletta 2
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 29.01.2021