Lyngdal helsehus

Besøkstider

Det anmodes om at besøk til beboere på institusjon og korttidsopphold skjer innenfor følgende tidsrom:

 • Hverdager mellom kl. 10-12 og kl. 16-18
 • Helg og helligdager mellom kl. 10-11 og kl. 14-18

Om tjenestene

Det nye flotte helsehuset på Bergesletta skal blant annet huse korttids- og langtidsopphold, kommunal øyeblikkelig hjelp og hjemmetjenester.

Av andre funksjoner og tilbud på helsehuset kan nevnes:

 • Dagsenter
 • Fysio- og ergoterapitilbud, samt syn og hørsel
 • Sykehjemslege
 • Tannklinikk
 • Sykepleieklinikk
 • Kjøkken
 • Kafeteria og kantine
 • Vaskeri
 • Frisør
 • Fotpleie
 • Treningsmuligheter
 • Uteområder

Virksomhetsleder for institusjonstjenester og hjemmetjenester holder til her.

"Helsehuset skal være et åpent, et trygt og et tilpasset sted å bo, jobbe og besøke"

Drone Ole Lyngdal helsehus 071021 DJI_0205 (2).JPG
Lyngdal helsehus oktober 2021. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Hva koster det?

Betalingssatser helse og velferd 2022

De ulike avdelingene

Det er til sammen 56 plasser på Lyngdal helsehus. Inkludert i dette er også tjenesten kommunal øyeblikkelig hjelp.

 • Avdeling 1: 16 plasser. Avdelingsleder: Mailin Igland.
 • Avdeling 2: 24 plasser på Lyngdal Helsehus: Avdelingsleder: Bjørg Hamran.
 • Korttidsavdeling/kommunal øyeblikkelig hjelp: 16 plasser. Avdelingsleder er Gunn Venke Lund.
 • Avdeling drift (kjøkken, vaskeri, matombringing): Avdelingsleder er Siv Jorun Kvinlaug.
BEBOERROM

Litt kort info og et bilde (kommer)

AVDELINGSFLØY

Litt kort info og et bilde (kommer)

UTEOMRÅDE

Litt kort info og et bilde (kommer)

TAKTERASSE

Litt kort info og et bilde (kommer)

Kontaktinformasjon

Institusjonstjenester: 418 68 930 – med valgmeny for avdelinger på Lyngdal helsehus eller Byremo omsorgssenter.

Dagsenter for eldre: 418 68 941 – med valgmeny for dagsenter på Lyngdal helsehus og dagsenter på Konsmo og Byremo.

Hjemmetjenester privat og omsorgsboliger: 418 68 940 - med valgmeny for avdelingene som jobber ut fra Lyngdal helsehus, Konsmo og Byremo.

Virksomhetsleder

Anne Sanden Kvinen
Lyngdal helsehus, Bergesletta 2
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 07.10.2021