Omsorgssentre i Lyngdal

Lyngdal kommune har to omsorgssentre. Lyngdal helsehus, som åpnet i mai 2020, og Byremo omsorgssenter.

Totalt tilbyr kommunen 79 omsorgsplasser.

Via knappelenkene under kan du lese mer om Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.

Lenke: Lyngdal helsehus

Lenke: Byremo omsorgssenter

Dronefoto av Lyngdal helsehus, sett rett ovenfra
Lyngdal helsehus i fugleperspektiv, oktober 2021. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Bilde av bygningsmassen til Byremo omsorgssenter
Byremo omsorgssenter. Foto: Hallgeir Fiddan, Lyngdal kommune

Kontaktinformasjon

Institusjonstjenester: 418 68 930 – med valgmeny for avdelinger på Lyngdal helsehus eller Byremo omsorgssenter.

Dagsenter for eldre: 418 68 941 – med valgmeny for dagsenter på Lyngdal helsehus og dagsenter på Konsmo og Byremo.

Hjemmetjenester privat og omsorgsboliger: 418 68 940 - med valgmeny for avdelingene som jobber ut fra Lyngdal helsehus, Konsmo og Byremo.

Sist endret: 13.01.2023