NAV

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

NAV-kontoret i Lyngdal er en del av NAV-Lister, med Kvinesdal som vertskommune.

Samarbeidet innebærer at NAV-kontorene i Lister jobber på tvers av kommunegrensene. Det er likevel opprettholdt et eget NAV-kontor i hver av de samarbeidende kommunene. I Lyngdal kommune finner du NAV-kontoret i Stasjonsgata 28, i bygget som går under navnet «Postgården» (se kart nederst på siden). I samme bygget finner du også Skatteetaten og Statens hus Regionlab Lister.

NAV holder til i 1. etasje.

  • For åpningstider, se lenken under.

Lenke: Åpningstider NAV Lister

NAV følger også opp mange innbyggere og arbeidsgivere ute. Det vil si på arbeidsplassen, på tiltaksbedriften, på skolen mv.

Dersom en bruker har vanskeligheter med å møte opp på NAV-kontoret, kan det legges det til rette for å avtale møter andre steder. Det kan eksempelvis være i kommunehuset på Konsmo. Men primært skal brukere forholde seg til kontaktsenteret og nav.no.

Økonomisk støtte og rådgivning

Er du uten inntekter eller andre økonomiske rettigheter kan du søke om økonomisk støtte i form av sosialhjelp hos NAV. Har du betalingsproblemer og eller gjeld kan NAV bistå med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

Søknad om økonomisk sosialhjelp

Du skal søke til NAV-kontoret der du bor. Via knappelenken under finner du mer info og elektronisk søknadsskjema.

Lenke: Økonomisk sosialhjelp NAV

Dersom du ikke har mulighet for å søke digitalt, kan du benytte kommunens papirskjema. Dette kan du få på Innbyggertorget, eller laste ned som PDF via lenken under.

Lenke: Søknad om sosialhjelp

Kvalifiseringsprogrammet

  • Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.
  • Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet.
  • Programmet gir også en mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt du kan ha dersom du ikke klarer vanlig arbeid.

For søknadsskjema og mer informasjon, se www.nav.no.

Lenke til nav.no

Lenke: Kvalifiseringsprogrammet

Snakk med Kari

Utfyllende informasjon om både økonomisk støtte, rådgivning, kvalifiseringsprogrammet og andre NAV-tjenester kan du også få ved å snakke med vår samtalerobot Kommune-Kari. Du finner henne nede i høyre hjørne, og hun er tilgjengelig for kontakt 24-7.

Kontaktinformasjon

Bente Haugland - leder NAV Lister
Fjotlandsgata 8, Kvinesdal
Postboks 141, 4490 Kvinesdal
NAV Lyngdal

Besøksadresse:

Stasjonsgata 28
4580 Lyngdal

Telefon: 55 55 33 33

Sist endret: 20.06.2023