Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er et kommunalt og interkommunalt samarbeid, der kunst- og kulturtilbud skal være tilgjengelige for eldre.

DKSS er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

Er du utøver og ønsker å sende inn programforslag, eller bare har spørsmål vedrørende ordningen, kan du kontakte Jorunn Flottorp, daglig leder for Audnedal frivilligsentral.

Jorunn Flottorp
Audnedal frivilligsentral, Konsmogarden 16, Konsmo
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 10.10.2023