Fylkesordfører og ordfører åpnet Sherpahytta

Søndag 30. april 2023 var den store dagen kommet, for offisiell åpning av dagsturhytta i Lyngdal. Både ordfører og fylkesordfører var bokstavelig talt på (sherpa)trappene for å besørge begivenheten.

Søndag 30. april 2023 var den store dagen kommet, for offisiell åpning av dagsturhytta i Lyngdal. Både ordfører og fylkesordfører var bokstavelig talt på (sherpa)trappene for å besørge begivenheten.

Den opprinnelige planen var åpning og innvielse lørdag 25. mars. Men den sene våren, med fortsatt mye is i området, gjorde at åpningsfesten ble utsatt en drøy måned. Til søndag 30. april. Da spilte også de høyere værmakter på lag, og mange skuelystne kjente sin besøkelsestid.

Programmet for dagen var det samme som opprinnelig planlagt. Med unntak av at fylkesordfører Arne Thomassen hadde mulighet for å delta denne dagen. Dermed ble det han, og ikke fylkesvaraordføreren, som sammen med Lyngdals ordfører, Jan Kristensen, besørget den høytidelige og offisielle snorklippingen. Denne dagen markerte også offisiell åpning av sherpatrappen, som leder opp til Sherpahytta.

På programmet ellers var det musikalske innslag, aktiviteter og quiz for både barn og voksne, samt gratis pølser og bålkaffe. For å nevne noe.

Ønsker du å ta turen opp til Sherpahytta, som er det offisielle navnet, starter stien i området ved Lyngdal helsehus. Turen opp sherpastien til dagsturhytta tar ca. en halv time.

På plakaten under ser du programmet for den offiselle åpningen som var søndag 30. april 2023.

Plakat åpning av Sherpahytta

Dronefoto av dagsturhytta
Dagsturhytta på Vågefjellet er allerede blitt et populært turmål i Lyngdal. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Dronefoto av Lyngdal stadion
Utsikten fra Sherpahytta er upåklagelig. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Dronefoto av sentrumsområdet
Utsikt mot Lyngdal sentrum og Bringsjordneset. Lyngdal helsehus til høyre i bildet. Her starter også sherpastien som leder opp til dagsturhytta. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Navnet ble bestemt 8. mars

Dagsturhytta fikk sitt offisielle navn på et ekstraordinært møte i det politiske utvalget for kultur og samskaping onsdag 8. mars. Da ble det bestemt at dagsturhytta skal hete Sherpahytta.

Dette var ett av forslagene som ble sendt inn gjennom en navnekonkurranse. Det var på forhånd anbefalt at navnet på hytta måtte slutte på en av følgende fem endelser:

  • -hytta
  • -blikk
  • -stua
  • -syn
  • -bua

Via knappelenkene under finner du veien til opptaket fra kulturutvalgets møte 8. mars, og til opptaket fra møtet da utvalget gjorde vedtak om navnekonkurransen.

Lenke: Kulturutvalget 8. mars

Lenke: Kulturutvalget om navnekonkurransen

Fakta om dagsturhyttene
  • Agder fylkeskommune har i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-bank satt i gang et prosjekt for å få satt opp 25 like dagsturhytter innen 2025. En i hver kommune som ønsker dette. Alle de 25 kommunene på Agder har gjort vedtak om at de ønsker å sette opp dagsturhytte i sin kommune.
  • En dagsturhytte koster 930 000 kr eks. mva. Dette inkluderer bygging, frakt og montering. Prisen inkluderer også solcellepanel og vedovn.
  • Samarbeidsprosjektet innebærer at Sparebankstiftelsen SR-bank bidrar med 250 000 kroner pr. hytte. Fylkeskommunen bidrar selv med 212 000 kroner pr. hytte. I tillegg skal spillemidler, momskompensasjon og lokal egenandel fra kommunene finansiere hyttene. Kommunen må i forkant skaffe tomt og klargjøre denne.
  • Hensikten med dagsturhyttene er å skape attraktive turmål som kan bidra til at flere kommer seg ut på tur i hverdagen der de bor. Målet er at dagsturhyttene skal gi mer friluftsliv, økt fysisk aktivitet og gode naturopplevelser for både fastboende og tilreisende.
  • Adkomst til dagsturhyttene bør være via merket tursti eller turvei. Turen til hytta bør ta 20-45 minutter å gå.

Les mer via lenkene under.

Lenke: Om dagsturhyttene på Agder

Lenke: Første dagsturhytte åpnet

Dronefoto av dagsturhytta
Dagsturhytta troner flott på fjellhyllen ved enden av sherpatrappen. Nedenunder ses Lyngdal helsehus. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Bilde som viser utsikten inne fra dagsturhytta
Ikke noe å si på utsikten fra Sherpahytta på Vågefjellet. Foto: Odd-Ivar Knutsen, Lyngdal kommune

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 14.11.2023