Kultur

Om virksomheten

Virksomheten har ansvaret for kulturtilbudet i kommunen, som bibliotek, kulturskole, kino, kulturhus, frivilligsentral og fritidsklubb. Kultur har ansvar for drift og vedlikehold av Klokkergården bygdetun, og gir tilskudd til drift av Barnevandrersenteret, Stiftelsen Det Gamle Posthuset og Sveindal museum.
Virksomheten har fagansvar for idrett og friluftsliv, og er kontakt for idrettsrådet.

Kulturkontoret holder til på kulturhuset, Kulturskolen på Lyngdal ungdomsskole og Biblioteket har tre avdelinger; på Byremo og i Lyngdal sentrum. Avdelingen på Konsmo åpner høsten 2020.

Kultur- og aktivitetsmidler

For å søke om kulturmidler må du benytte skjemaet under. Søknadsfrist er 15.september.

Før du søker om midler bør du lese retningslinjene for tildeling av kultur- og aktivitetsmidler. 

Søknad om kultur-og aktivitetsmidler

Retningslinjer kultur- og aktivitetsmidler

Skjema for kulturskolen

Kulturskole - inntak

Kulturskole - oppsigelse

Kontaktinfo virksomhetsleder

Jan Seland
3.etg i Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 02.07.2020