Kultur

Om virksomheten

Har ansvaret for kulturtilbudet i kommunen. Blant annet bibliotek, kulturskole, kino, kulturhus, frivilligsentral og fritidsklubb. Virksomheten har også ansvar for drift og vedlikehold av Klokkergården bygdetun. Kultur gir tilskudd til drift av barnevandrersenteret, Stiftelsen Det gamle posthuset og Sveindal museum.
Virksomheten har også fagansvar for idrett og friluftsliv, og er kontakt for idrettsrådet.

Kulturkontoret holder til på kulturhuset. Kulturskolen på Lyngdal ungdomsskole. Biblioteket har tre avdelinger. På Konsmo, Byremo og i Lyngdal sentrum.

Skjema for kulturskolen

Kulturskole - inntak

Kulturskole - oppsigelse

Kontaktinfo virksomhetsleder

Jan Seland
3.etg i Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 09.12.2019