Lyngdal kulturskole

Om tilbudet

Kulturskolen er åpen for alle kommunens innbyggere, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Det gis opplæring i sang, dans og kunst, og på flere musikkinstrumenter. Kulturskolen har sin undervisning i egne lokaler på Lyngdal ungdomsskole.

Kulturskolen følger skoleåret, med samme fridager som skoleruta.

For alle undervisningstilbud i kulturskolen stilles det krav til elevene når det gjelder arbeidsinnsats og oppførsel. Det forventes at eleven kommer forberedt til timene og til avtalt tid.

Facebook logo hvit  Følg oss på facebook

Dette undervises det i

BANDUNDERVISNING

Tilbudet er til dem som har litt spilleferdigheter fra før og ønsker å få undervisning i samspill.

Aktuelle instrumenter er elgitar, bassgitar, keyboard/synth, slagverk og vokal. Tilbudet er avhengig av at det melder seg nok søkere slik at man får full bandbesetning.

DANS

Kulturskolen gir danseundervisning med fokus på det kreative i hver elev. Lærer og elever samarbeider om å skape ulike danseverk fram mot små forestillinger der det fokuseres på uttrykk i både bevegelse, kostyme og rekvisitter sammen med musikk.

Gruppeundervisning inndelt etter skoletrinn:

 • Gruppe «Butterfly»kl. 14.30-15.30 (3.-5. trinn)
 • Gruppe «Unicorn» kl. 16.00-17.00 (2.-3. trinn)
 • Gruppe «Friends» kl. 17.00-18.00 (fra 4. trinn og oppover)

Undervisningen finner sted på Lyngdal ungdomsskole mandager, og er på 60 minutter.

INSTRUMENT- OG VOKALOPPLÆRING

Undervisningstilbudet i musikk er opplæring på:

 • Band
 • Fiolin
 • Gitar; akustisk, elgitar og bassgitar
 • Piano
 • Sang og sanggruppe
 • Slagverk
 • Trompet / kornett
 • Tverrfløyte

Lyngdal kulturskole tilbyr undervisning tilpasset den enkeltes alder og utviklingsnivå. Undervisningen gis ukentlig, individuelt eller i små grupper på 2-3 elever pr. undervisningstime. Individuell undervisning er 20 minutter. Det gis 30 minutter undervisningstime for sangelever, og i instrumentalopplæring i tilfeller der dette tilrås av lærer.

Nybegynnerelever i gruppe har 40-45 minutter undervisningstid.

Deltakelse i samspill og konserter kommer i tillegg til ordinær undervisning.

SANGGRUPPE

Sanggruppe er et tilbud til elever som:

 1. har lært sang i 2-3 år (ikke nybegynnere)
 2. er 12-15 år/16-20 år
 3. har ca. samme nivå, og minimum kunne synge sammen tostemt, og etter noe tid også trestemt

Hver samling har en varighet på 60 minutter.

SOUND OF HAPPINESS (SOH)

Kor- og musikkaktiviteter for barn og voksne med behov for spesiell tilrettelegging.

SOH har et eget styre som organiserer aktiviteter, og legger til rette for miljø og trivsel. Det legges vekt på sangglede, bevegelse, musikkopplevelse og sosialt fellesskap. Koret opptrer lokalt, og samarbeider med tilsvarende grupper i Farsund og Kristiansand.

Kulturskolen lønner dirigent. Korets medlemmer er elever i kulturskolen og betaler kontingent per halvår etter kulturskolens gruppeundervisningssatser.

På «Sound of Happiness Lyngdal» sin facebookside finnes opplysninger om dag, tid og sted for øvelsene. Send en melding på facebooksiden, eller kontakt kulturskolerektor for mer informasjon.

Aldersgruppe
Skolens nåværende tilbud er beregnet for barn og unge i skolealder, men det kan gjøres unntak for barn under skolealder og for voksne søkere.

TEGNING

I tegning kommer man innom ulike temaer som portrett, kroki, perspektivtegning, stilleben, lys- og skyggeteknikker, mønsterbygging, fargelære, samt kunsthistorie. Elevene benytter ulike materialer som blyant, blekk og pennesplitt, kull, pastellkritt, akvarell og tusj.

Undervisningen foregår i små grupper, hvor man får individuell oppfølging og blir utfordret etter ferdighetsnivå.

I løpet av skoleåret ønsker vi å delta på ulike workshops, utstillinger og utstillingsbesøk, og eventuelle samarbeidsprosjekter. Besøk på kunstgalleri og kunstverksteder legges også inn som en del av undervisningen.

Elsker du å tegne og har et ønske om å utvikle dine ferdigheter, er dette aktiviteten for deg! Tegning kan tas separat, men kan også kombineres med visuell kunst.

VISUELL KUNST

Elsker du å være kreativ og jobbe praktisk, skapende, utforskende og eksperimenterende, er dette aktiviteten for deg!

I visuell kunst blir man presentert for et mangfold av materialer, og undervist i spennende teknikker tilpasset alder og ferdighetsnivå. Visuell kunst er et bredt fag hvor man får veiledning i å skape sine egne kunstneriske uttrykk. Områder vi kan komme innom er tegning, maling, grafikk, keramikk, mixed media, ulike håndverkstradisjoner, kunsthistorie, fargelære, arkitektur, gjenbruk, og mye mer.

I løpet av skoleåret ønsker vi å delta på ulike workshops, utstillinger og utstillingsbesøk, og eventuelle samarbeidsprosjekter. Besøk på kunstgalleri og kunstverksteder legges også inn som en del av undervisningen.

Hva koster det?

Prisoversikt i kulturskolen

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 40 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen.
Maks kontingent per husholdning er 2,5 ganger ordinær sats.

Instrumentutleie

Hovedregelen er at elevene må eie sine egne instrumenter, men skolen har noen gitarer, tverrfløyter og fioliner til utleie.

Fravær og vikar

Undervisningstimer som faller bort på grunn av elevers fravær erstattes ikke. Dersom eleven ikke kan møte til undervisningen skal faglærer eller rektor ha beskjed på forhånd.

Vikarer

Er læreren forhindret fra å møte til en time, vil det i den grad det er mulig bli satt inn en vikar. Dersom det ikke lykkes å skaffe vikar vil eleven få beskjed om at undervisningen utgår.

Elevavgiften blir redusert forholdsmessig når antall avlyste timer utgjør mer enn 3 timer pr. undervisningsår.

Opptak og utmelding

Ved opptak får eleven tildelt tid for undervisning som tilpasses den enkelte lærers timeplan.

Både opptak og utmelding av kulturskolen skjer via egne elektroniske skjema.

Påmelding er bindende for ett semester. Dersom en elev ønsker å slutte før semesteret er fullført, må likevel full semesteravgift betales. Unntak er sykdom over lang tid eller flytting fra kommunen.

Nye elever kan slutte etter de to første undervisningsukene dersom de finner ut at tilbudet ikke passer.

Kulturskoleskjema

Søknad om opptak

Oppsigelse av plass

 • Søknadsfrist er 1. mai og 1. desember

Venteliste

Kulturskolen har som mål å gi alle søkerne plass. Men dersom søker ikke får tilbud om plass, må det søkes på nytt for neste skoleår. De som står på venteliste fra før prioriteres foran nye søkere.

Når det gjelder undervisning i større grupper, er vi avhengig av at det melder seg nok antall søkere.

Kontaktinfo kulturskolen

Elena Yakovleva
Lyngdal ungdomsskole
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 30.03.2023