Lyngdal kulturskole

Om tilbudet

Kulturskolen er åpen for alle kommunens innbyggere, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Det gis opplæring i sang, dans og kunst, og på flere musikkinstrumenter. Kulturskolen har sin undervisning i egne lokaler på Lyngdal ungdomsskole.

Kulturskolen følger skoleåret, med samme fridager som skoleruta.

For alle undervisningstilbud i kulturskolen stilles det krav til elevene når det gjelder arbeidsinnsats og oppførsel. Det forventes at eleven kommer forberedt til timene og til avtalt tid.

Facebook logo hvit  Følg oss på facebook

Dette undervises det i

INSTRUMENT- OG VOKALOPPLÆRING

Undervisningstilbudet i musikk er opplæring på:

 • Band
 • Fiolin
 • Gitar; akustisk, elgitar og bassgitar
 • Piano
 • Sang og sanggruppe
 • Slagverk
 • Trompet / kornett
 • Tverrfløyte

Lyngdal kulturskole tilbyr undervisning tilpasset den enkeltes alder og utviklingsnivå. Undervisningen gis ukentlig, individuelt eller i små grupper på 2-3 elever pr. undervisningstime. Individuell undervisning er 20 minutter. Det gis 30 minutter undervisningstime for sangelever, og i instrumentalopplæring i tilfeller der dette tilrås av lærer.

Nybegynnerelever i gruppe har 40-45 minutter undervisningstid.

Deltakelse i samspill og konserter kommer i tillegg til ordinær undervisning.

BANDUNDERVISNING

Tilbudet er til dem som har litt spilleferdigheter fra før og ønsker å få undervisning i samspill.

Aktuelle instrumenter er elgitar, bassgitar, keyboard/synth, slagverk og vokal. Tilbudet er avhengig av at det melder seg nok søkere slik at man får full bandbesetning.

SANGGRUPPE

Sanggruppe er et tilbud til elever som:

 1. har lært sang i 2-3 år (ikke nybegynnere)
 2. er 12-15 år/16-20 år
 3. har ca. samme nivå, og minimum kunne synge sammen tostemt, og etter noe tid også trestemt

Hver samling har en varighet på 60 minutter.

KUNST

Kunstundervisning gis på to nivåer delt etter alder:

Gruppe 1, fra ca. 8 år:
Elevene vil bli kjent med forskjellige redskaper og teknikker i tegning og maling, som kull, blyant, akryl- og akvarellmaling. Enkel fargelære og innføring i skyggelegging.

Gruppe 2, fra ca. 12 år:
Elevene vil utvide erfaringer med ulike materialer, redskaper og teknikker. Arbeide med lys/skygge i farger og gråtoner. Eksperimentere med egne motiver og oppstillinger.

For begge gruppene vil det i løpet av skoleåret bli tilbud om å delta på utstillinger og utstillingsbesøk, og ev. samarbeidsprosjekter.

Besøk på kunstgalleri og kunstverksteder legges også inn som en del av undervisningen.

Gruppeundervisning max 10 elever på hver gruppe.

DANS

Kulturskolen gir danseundervisning med fokus på det kreative i hver elev. Lærer og elever samarbeider om å skape ulike danseverk fram mot små forestillinger der det fokuseres på uttrykk i både bevegelse, kostyme og rekvisitter sammen med musikk.

Gruppeundervisning inndelt etter alder:

 • Gruppe 1: 7 - 9 år
 • Gruppe 2: 10 - 13 år

Undervisningen er på 90 minutter.

DRAMA

Drama jobber i grupper på maks 8 elever. Det er to nivåer delt inn etter alder:

Dramagruppe 1, fra ca. 9 år:
I denne klassen jobber vi mye med rollelek, improvisasjon og samspill. Målet er gode sosiale ferdigheter og samarbeid. Elevene skal få bruke sin kreativitet og spilleglede, og skape sine egne genuine uttrykk.

 • Fokusere på teamfølelse og positiv kommunikasjon.
 • Skape trygghet og bygge selvtillit i å bruke kropp og stemme til å uttrykke oss.
 • Bruke inspirasjon fra dagligliv, eventyr, film, tegneserier, bøker, dataspill og musikk.
 • Vi skal også leke oss med kostymer og teatersminke, masker, dukketeater og pantomime.

Dramagruppe, fra ca. 13 år:
I denne klassen videreutvikler vi ferdighetene i improvisasjon og samspill. Her blir undervisningen mer målrettet mot prosjekter og fremvisninger, særlig med tanke på UKM (Ung Kulturs Møtes) som arrangeres i vårhalvåret. For denne gruppa vil det i løpet av skoleåret bli tilbud om teaterbesøk og ekskursjoner til andre drama- og teaterinstitusjoner. Vi vil også fokusere på tverrfaglige prosjekt (musikk, dans, drama, kunst).

 • Teambygging.
 • Trygghet i bruk av kropp og stemme.
 • Fokus på bevegelse i scenerommet og samspill.
 • Jobbe med forberedelse, konsentrasjon, avspenning og rolleutvikling.
 • Bruk av kostymer, rekvisitter, masker, dukker, lyd, lys, musikk og publikum.
 • Utvikling av egne sceniske uttrykk og tekster.
 • Kortfilm: Vi lager en 5 min. kortfilm ut ifra egne idèer (på slutten av skoleåret)
SOUND OF HAPPINESS (SOH)

Kor- og musikkaktiviteter for barn og voksne med behov for spesiell tilrettelegging.

SOH har et eget styre som organiserer aktiviteter, og legger til rette for miljø og trivsel. Det legges vekt på sangglede, bevegelse, musikkopplevelse og sosialt fellesskap. Koret opptrer lokalt, og samarbeider med tilsvarende grupper i Farsund og Kristiansand.

Kulturskolen lønner dirigent. Korets medlemmer er elever i kulturskolen og betaler kontingent per halvår etter kulturskolens gruppeundervisningssatser.

På «Sound of Happiness Lyngdal» sin facebookside finnes opplysninger om dag, tid og sted for øvelsene. Send en melding på facebooksiden, eller kontakt kulturskolerektor for mer informasjon.

Aldersgruppe
Skolens nåværende tilbud er beregnet for barn og unge i skolealder, men det kan gjøres unntak for barn under skolealder og for voksne søkere.

Hva koster det?

Prisoversikt i kulturskolen

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 40 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen.
Maks kontingent per husholdning er 2,5 ganger ordinær sats.

Instrumentutleie

Hovedregelen er at elevene må eie sine egne instrumenter, men skolen har noen gitarer, tverrfløyter og fioliner til utleie.

Fravær og vikar

Undervisningstimer som faller bort på grunn av elevers fravær erstattes ikke. Dersom eleven ikke kan møte til undervisningen skal faglærer eller rektor ha beskjed på forhånd.

Vikarer

Er læreren forhindret fra å møte til en time, vil det i den grad det er mulig bli satt inn en vikar. Dersom det ikke lykkes å skaffe vikar vil eleven få beskjed om at undervisningen utgår.

Elevavgiften blir redusert forholdsmessig når antall avlyste timer utgjør mer enn 3 timer pr. undervisningsår.

Opptak og utmelding

Ved opptak får eleven tildelt tid for undervisning som tilpasses den enkelte lærers timeplan.

Både opptak og utmelding av kulturskolen skjer via egne elektroniske skjema.

Påmelding er bindende for ett semester. Dersom en elev ønsker å slutte før semesteret er fullført, må likevel full semesteravgift betales. Unntak er sykdom over lang tid eller flytting fra kommunen.

Nye elever kan slutte etter de to første undervisningsukene dersom de finner ut at tilbudet ikke passer.

Kulturskoleskjema

Søknad om opptak

Oppsigelse av plass

 • Frist for utmelding vårhalvåret: 1. desember.
 • Frist for utmelding høsthalvåret: 1. juni.

Venteliste

Kulturskolen har som mål å gi alle søkerne plass. Men dersom søker ikke får tilbud om plass, må det søkes på nytt for neste skoleår. De som står på venteliste fra før prioriteres foran nye søkere.

Når det gjelder undervisning i større grupper, er vi avhengig av at det melder seg nok antall søkere.

Kontaktinfo kulturskolen

Elena Yakovleva
Lyngdal ungdomsskole
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 26.01.2022