Lyngdal kulturskole

Om tilbudet

Kulturskolen er åpen for alle kommunens innbyggere, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Det gis opplæring i sang, dans og kunst, og på flere musikkinstrumenter. Kulturskolen har sin undervisning i egne lokaler på Lyngdal ungdomsskole.

Kulturskolen følger skoleåret, med samme fridager som skoleruta.

For alle undervisningstilbud i kulturskolen stilles det krav til elevene når det gjelder arbeidsinnsats og oppførsel. Det forventes at eleven kommer forberedt til timene og til avtalt tid.

Facebook logo hvit  Følg oss på facebook

Dette undervises det i

DANS

Kulturskolen gir danseundervisning med fokus på det kreative i hver elev. Lærer og elever samarbeider om å skape ulike danseverk fram mot små forestillinger der det fokuseres på uttrykk i både bevegelse, kostyme og rekvisitter sammen med musikk.

Gruppeundervisning inndelt etter skoletrinn:

 • Gruppe «Butterfly»kl. 14.30-15.30 (3.-5. trinn)
 • Gruppe «Unicorn» kl. 16.00-17.00 (2.-3. trinn)
 • Gruppe «Friends» kl. 17.00-18.00 (fra 4. trinn og oppover)

Undervisningen finner sted på Lyngdal ungdomsskole mandager, og er på 60 minutter.

FORDYPNINGSPROGRAM

Fordypningstilbudet på kulturskolen er et tilleggsprogram for elever som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter innenfor sitt valgte kulturfelt. Dette programmet gir mer intensiv og spesialisert undervisning, og kan inkludere:

 • Individuell undervisning: Mer personlig tilpasset opplæring.
 • Samarbeid og prosjekter: Muligheter for å jobbe sammen med andre elever og eksterne pedagoger.
 • Teori og praksis: En dypere forståelse av ulike stilarter og teknikker.
 • Opptredener: Flere sjanser til å opptre og delta i konserter.

Dette er et program for de som er spesielt interesserte og engasjerte i sitt kunst- eller musikkfelt.

40 min. undervisniningstid = 1,5 kontingent.

Påmelding via kulturskolens søknadsskjema, som du finner lenger nede på siden.

 • Påmeldingsfrist er 1. mai
INSTRUMENT- OG VOKALOPPLÆRING

Vårt musikkundervisningstilbud inkluderer opplæring i:

 • Fiolin
 • Gitar - akustisk, elgitar og bassgitar
 • Piano (Lyngdal) / Piano og Keyboard (Byremo og Konsmo)
 • Sang
 • Slagverk
 • Trompet / kornett

Lyngdal kulturskole tilbyr undervisning som er tilpasset hver enkelt students alder og utviklingsnivå.

Undervisningen gis ukentlig, enten individuelt eller i små grupper på 2-3 studenter per undervisningstime.

Individuell undervisning varer i 20 minutter, men kan utvides opp til 60 minutter med flere deltakere.

For de mest engasjerte studentene, kan det søkes om et fordypningsprogram.

Deltakelse i samspill og konserter kommer i tillegg til den ordinære undervisningen.

Vi følger skoleruten.

SOUND OF HAPPINESS (SOH)

Kor- og musikkaktiviteter for barn og voksne med behov for spesiell tilrettelegging.

SOH har et eget styre som organiserer aktiviteter, og legger til rette for miljø og trivsel. Det legges vekt på sangglede, bevegelse, musikkopplevelse og sosialt fellesskap. Koret opptrer lokalt, og samarbeider med tilsvarende grupper i Farsund og Kristiansand.

Kulturskolen lønner dirigent. Korets medlemmer er elever i kulturskolen og betaler kontingent per halvår etter kulturskolens gruppeundervisningssatser.

På «Sound of Happiness Lyngdal» sin facebookside finnes opplysninger om dag, tid og sted for øvelsene. Send en melding på facebooksiden, eller kontakt kulturskolerektor for mer informasjon.

Aldersgruppe
Skolens nåværende tilbud er beregnet for barn og unge i skolealder, men det kan gjøres unntak for barn under skolealder og for voksne søkere.

TEGNING

I tegnekurset vårt utforsker vi en rekke temaer, inkludert portrett, kroki, perspektivtegning, stilleben, lys- og skyggeteknikker, mønsterbygging, fargelære, samt kunsthistorie.

Elevene får muligheten til å eksperimentere med forskjellige materialer som blyant, blekk og pennesplitt, kull, pastellkritt, akvarell og tusj.

Undervisningen foregår i grupper, hvor hver elev får individuell oppfølging og blir utfordret i henhold til sitt ferdighetsnivå. I løpet av skoleåret deltar vi i ulike workshops, utstillinger og utstillingsbesøk, og vi kan også engasjere oss i samarbeidsprosjekter. Besøk til kunstgallerier og kunstverksteder er også en integrert del av undervisningen.

Hvis du elsker å tegne og ønsker å utvikle dine ferdigheter, er dette kurset for deg! Vær oppmerksom på at i Lyngdal undervises tegning som et separat fag, mens i Byremo og Konsmo kombineres det med kunst og håndverk.

Undervisningstid:

 • Lyngdal tirsdager kl. 14.30 - 15.30
 • Byremo mandager kl. 14.30 - 16.00
 • Konsmo onsdager kl. 15.15 - 16.45
VISUELL KUNST

Elsker du å være kreativ og jobbe praktisk, skapende, utforskende og eksperimenterende, er dette aktiviteten for deg!

I visuell kunst blir man presentert for et mangfold av materialer, og undervist i spennende teknikker tilpasset alder og ferdighetsnivå. Visuell kunst er et bredt fag hvor man får veiledning i å skape sine egne kunstneriske uttrykk. Områder vi kan komme innom er tegning, maling, grafikk, keramikk, mixed media, ulike håndverkstradisjoner, kunsthistorie, fargelære, arkitektur, gjenbruk, og mye mer.

I løpet av skoleåret ønsker vi å delta på ulike workshops, utstillinger og utstillingsbesøk, og eventuelle samarbeidsprosjekter. Besøk på kunstgalleri og kunstverksteder legges også inn som en del av undervisningen.

Hva koster det?

Lenke til prisoversikt i kulturskolen

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 40 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen.
Maks kontingent per husholdning er 2,5 ganger ordinær sats.

Instrumentutleie

Hovedregelen er at elevene må eie sine egne instrumenter, men skolen har noen gitarer, tverrfløyter og fioliner til utleie.

Fravær og vikar

Undervisningstimer som faller bort på grunn av elevers fravær erstattes ikke. Dersom eleven ikke kan møte til undervisningen skal faglærer eller rektor ha beskjed på forhånd.

Vikarer

Er læreren forhindret fra å møte til en time, vil det i den grad det er mulig bli satt inn en vikar. Dersom det ikke lykkes å skaffe vikar vil eleven få beskjed om at undervisningen utgår.

Elevavgiften blir redusert forholdsmessig når antall avlyste timer utgjør mer enn 3 timer pr. undervisningsår.

Opptak og utmelding

Ved opptak får eleven tildelt tid for undervisning som tilpasses den enkelte lærers timeplan.

Både opptak og utmelding av kulturskolen skjer via egne elektroniske skjema.

Påmelding er bindende for ett semester. Dersom en elev ønsker å slutte før semesteret er fullført, må likevel full semesteravgift betales. Unntak er sykdom over lang tid eller flytting fra kommunen.

Nye elever kan slutte etter de to første undervisningsukene dersom de finner ut at tilbudet ikke passer.

Skjema for opptak og plass-oppsigelse

Lenke: Søknad om opptak

Lenke: Oppsigelse av plass

 • Søknadsfrist er 1. mai og 1. desember

Venteliste

Kulturskolen har som mål å gi alle søkerne plass. Men dersom søker ikke får tilbud om plass, må det søkes på nytt for neste skoleår. De som står på venteliste fra før prioriteres foran nye søkere.

Når det gjelder undervisning i større grupper, er vi avhengig av at det melder seg nok antall søkere.

Kontaktinfo kulturskolen

Elena V. Yakovleva
Lyngdal ungdomsskole
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 22.04.2024