Ledsagerbevis

Om tilbudet

Hva er et ledsagerbevis?

Ledsagerbeviset viser ditt navn, adresse og bilde. Når du viser fram kortet får den som følger deg gratis eller lavere pris på ulike inngangsbilletter, på offentlig transport og overnatting på enkelte hoteller.

  • Innehaver av ledsagerbevis betaler ordinær pris
  • Trygdekort og honnørkort brukes som vanlig, uavhengig av ledsagerbeviset

Ledsagerbeviset gjelder der arrangør, transportselskap ol. har sluttet seg til ordningen. Du må selv sjekke om de aksepterer kortet på stedet eller arrangementet du vil besøke. Noen steder er merket med «Ledsagerbevis aksepteres»-skilt, men ikke alle.

Ledsagerbevis er gratis, og har en varighet på inntil fem år. I enkelte tilfeller gis ledsagerbevis uten tidsbegrensning.

For ledsagerbevis med tidsbegrensning må man innen utløpsfristen søke på nytt

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Personer med nedsatt funksjonsevne, sosiale eller andre helsemessige behov, kan søke om ledsagerbevis for å delta på aktiviteter. Det er ingen aldersgrense for å søke.

Søknadsskjema

For å søke om ledsagerbevis må du fylle ut skjemaet under.

Lenke til søknadsskjema

I skjemaet må du også laste opp passfoto og legeerklæring. Foto og/eller legeerklæring kan alternativt ettersendes med ordinær post, eller leveres på Innbyggertorget i Lyngdal kulturhus, eller i kommunens publikumsmottak på Konsmo og Byremo bibliotek. For åpningstider se lenken under.

Lenke: Kommunens innbyggertorg

Dersom foto og legerklæring leveres separat, krysser du i skjemaet av i boksen «Ettersendes per post». Det gjelder også dersom du tenker å levere foto og legeerklæring på ett av kommunens tre innbyggertorg.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om ordningen, eller om søknadsprosessen, kan du kontakte avdelingsleder for kultur og fritid i Lyngdal kommune.

Kristian Strøm, avdelingsleder
Lyngdal kulturhus, Torggata 4
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 22.08.2023