Museer og kulturminner

Det gamle posthuset på Konsmo, del av barnevandrerstien og gamle Å skole


Bygdebøker

Lyngdal kommune har et pågående prosjekt om nyutgivelse av bygdebøker for nordre del av kommunen. Prosjektet er organisert under virksomhet for kultur og skal realiseres i nært samarbeid med Audnedal historielag.

Etter vedtak i Audnedal kommunestyre 2019 er det avsatt midler til ferdigstillelse av prosjektet i sin helhet.  Det er ansatt en prosjektleder i 20% stilling over en treårsperiode. Har du bidrag til gårds- og slektshistorien eller gamle fotografier av relevans vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt med prosjektleder Tor Egil Viblemo på epost: tor.egil.viblemo@lyngdal.kommune.no

Om våre bygdemuseer

I Lyngdal kommune finnes det fire bygdemuseer som er vel verdt et besøk. Lengst nord finner vi Sveindal museum med en utstilling som forteller om levekår og hverdagen for flere hundre år siden.

På Konsmo ligger de to museene vegg i vegg, og har utstillinger med tema fra blant annet jernbanebyggingen og barnevandrertida.

I Lyngdal har vi Klokkergården bygdetun som består av flere historiske bygninger fra 1800- og 1900-tallet. Alle museene er åpne for publikum i sommersesongen, men vi tar også imot besøk etter avtale.

Det Gamle Posthuset – Konsmo

Det Gamle Posthuset ligger sentralt på Konsmo. Opprinnelig var bygningen en del av en gård, og setehuset skal være oppført rundt 1750. Bygget er oppført i laftet tømmer og huset er på ca. 100 kvadratmeter. Fra 1839 ble Det Gamle Posthuset brukt som lensmannsgård. Bygningen har tre etasjer, hvorav et rom på loftsdelen skal ha blitt brukt til arrest.

Det Gamle Posthuset brukes i dag som bygdemuseum. Utstillingen rommer blant annet møbler fra eldre tid, fotografier og en egen del som forteller om jernbanebyggingen i kommunen.

En av historiene knyttet til Det Gamle Posthuset forteller om den landskjente og legendariske mestertyven Ole Høiland, som skal ha sittet i arrest på huset. På loftet finnes en egen utstilling som illustrerer fortellingen om mannen som etter sigende rømte 11 ganger fra norske fengsler.

Museet holder åpent i sommersesongen, fra midten av juni til midten av august.

Det Gamle Posthuset på Konsmo

Barnevandrersenteret - Konsmo

Som en forlengelse av Det Gamle Posthuset finner man en mindre husmannstove kalt Barnevandrersenteret. Bygget har tre mindre rom innredet med informasjon og fotografier av lokale barnevandrere.

Bygda er kjent for sine mange barnevandrere, og Konsmo kirke var et samlingspunkt på våren. Her møttes barn fra de små gårdene i Konsmo, Hægebostad, Eiken, Kvås og Kvinesdal. Deretter gikk de flere i følge mot storgårdene lenger øst for å arbeide som gjetere.

Utstillingen om barnevandringene forteller om hvordan mennesker levde i Vest-Agder for mer enn 100 år siden, og hvordan de lærte å overleve.

Utstillingen er et naturlig stoppested for de som går deler av barnevandrerstien. Stien strekker seg fra helt vest til helt øst i Agder fylke. Den er merket hele veien, totalt 136 km lang og delt inn i 7 etapper som passer for dagsturer. Mer informasjon i videoen under:

The Child Wanderer Path - YouTube

Museet følger åpningstidene til Det Gamle Posthuset.

Del av barnevandrerstien

Sveindal Museum – Sveindal

Museet består av et tømmerhus i T-form med inventar og er fra midten av 1600-tallet. Huset og gjenstandene var en testamentarisk gave fra Anna Sveindal, til Sveindal krets.

Utstillingen består av store og små gjenstander som forteller historien om hvordan levekår og hverdagen var for flere hundre år siden. Blant objektene finnes rosemalte kister, senger og krakker. Huset inneholder et kjøkken med åre, servise og broderte tekstiler. Det finnes to stuer i første etasje, og i andre etasje har Vest-Agder Museet bidratt til utstilling med ulike redskaper. Et eget tekstilrom finnes også, med vev og rokk. Alle tingene tilhører det opprinnelige huset og har hatt en funksjon og bruksområde da det bodde mennesker på gården.

Museet inneholder alt fra hjemmelagde klesklyper, praktiske innretninger på vegger og tak, til mer sjeldne løsninger som «sjimlibråk» - brukt til å gjøre saue- og geiteskinn myke. Spesielt for huset er at det allerede i 1917 ble innlagt elektrisitet. Installasjonen er i dag bevart slik at man kan se hvordan de gamle ledningene strakk seg.

Museet holder åpent i sommersesongen.

Interiørbilde fra Sveindal Museum

Klokkergården bygdetun – Lyngdal

Klokkergården bygdetun består av flere kulturhistoriske bygninger.

Vintland skole
fra 1896 er et eksempel på et sørlandsk skolehus. Utstillingen viser en typisk skolestue fra denne tiden med inventar, lærebøker og diverse læremidler.

Låven
brukes som lokalhistorisk informasjonssenter og inneholder utstillinger med bilder, skriftlig informasjon, kart og gjenstander.

Gamle Å skole
fra 1925 brukes til kurs- og utstillingsvirksomhet i regi av Lyngdal husflidslag.

Posthuset
stod opprinnelig på Vegge i Kvås. Veggja Poståpneri ble etablert i 1932, nedlagt i 1974. Det skal være et av landets minste posthus.

Smia
er en nyoppført kopi av Sigurd Selands smie fra 1902 i Alleen. Den inneholder originale maskiner og redskaper fra den gamle smia.

Lyngdal misjonsmuseum
var opprinnelig Lyngdals første faste skole, tatt i bruk i 1844. Museet viser historien om misjonsarbeidet til presteparet Gustava og Gabriel Kielland.  Museet holder åpent søndager i skolens sommerferie, og ellers omvisning utenom åpningstid etter avtale. 

Låven tilhørende KlokkergårdenMisjonsmuseet på KlokkergårdenSmia i KlokkergårdenVeggja poståpneriVintland skolehusGamle Å skole

Lyngdals eldste hus

På Gitlestad i Kvås finner du det eldste kjente huset i Lyngdal. Et stabbur som er datert helt tilbake til 1550-årene, like etter reformasjonen. Buret er så gammelt at den som bygde det må være født mens Norge fremdeles var katolsk.

Stabburet er laftet av solid eik. Noe som har bidratt til at bygget har overlevd den lange tidsreisen. I tillegg til at det er tatt godt vare på gjennom generasjoner. Stabburet har helt siden det ble reist stått på den samme eiendommen i Gitlestad. Etter nyere tids restaurering ble det imidlertid flyttet noen meter, til et bedre egnet sted på bruket som det tilhører.

Stabburet ble demontert i 2014, og fraktet til Agder Restaurering AS i Bjelland. To år senere ble det gjenreist på Gitlestad, hvor det står lett synlig for alle som måtte ønske å ta det historiske stolpehuset i nærmere øyesyn.

Via lenken under kan du laste ned rapporten fra Agder Restaurering AS, som forteller detaljert i tekst og bilder om jobben som ble gjort for å sikre stabburet et enda lengre liv.

Lenke: Rapport eikestabbur 2016

Stabburet på Gitlestad er et tidstypisk stolpehus. Det var slike bur, eller stabbur om du vil, på alle gårder i gamle dager. De ble brukt til å oppbevare mat i. Som navnet tilsier sto buret alltid på stabber, eller stolper. Typisk er det også at trappen er plassert litt ut fra bygningen. Både stabbene og trappeplasseringen er tiltak for å holde buret fritt for mus og andre smådyr.

Så, er dette virkelig Lyngdals eldste hus?

Ja, er konklusjonen fra arkeolog Frans-Arne H. Stylegar, tidligere fylkeskonservator i Vest-Agder. Men i et skriv om stabburet fra november 2013 tar han et visst forbehold.

– Det kan jo hende det noen steder fremdeles skjuler seg eldgamle bygninger bak relativt moderne panel, men dette nokså anonymt utseende stabburet på Gitlestad er foreløpig i særklasse eldst, er Stylegars konklusjon.

Den påstanden er ennå ikke motbevist.

Stylegars artikkel om buret kan du lese her:

Lenke: Lyngdals eldste stående bygning

Stabburet på Gitlestad
Dette stabburet på Gitlestad er Lyngdals eldste stående bygning. Foto: Eier
Klikk på bildet for større visning
Bilde av stabbursdøren
Nærbilde av stabbursdøren fra 1550-årene. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Klikk på bildet for større visning
Stabburet på Gitlestad
Stabburet på Gitlestad ble reist få år etter reformasjonen, og har siden da stått på det samme gårdsbruket. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune
Klikk på bildet for større visning
Stabburet på Gitlestad
Idyllisk vintermotiv av det gamle stabburet. Foto: Eier
Klikk på bildet for større visning

Hvor finner jeg dem?

Kontaktinfo

Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 24.11.2023