Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)

Om tjenesten

Parkeringskort for forflytningshemmede er en offentlig parkeringstillatelse som kan tildeles etter søknad.

HC-kort gis til fører eller passasjer som har problemer med å bevege seg langt. Parkeringsbehovet må være knyttet til bosted, arbeid eller annen aktivitet.

Man kan altså søke om parkeringskort både som fører av motorvogn eller som passasjer.

Parkeringskortet kan benyttes i hele Norge og alle land innenfor EØS-området.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet for parkeringskort finner du via lenken under.

Lenke: Søknadsskjema HC-kort

Vedlegg til søknaden:

Fastlegen din må fylle ut en legeerklæring som du legger ved søknaden.

Søker du som fører av bil må du legge ved kopi av førerkort. Bilfører over 80 år må legge ved kopi av førerkort som er fornyet av Statens Vegvesen etter helseattest.

Du må også legge ved et passfoto av deg selv. Illustrasjonen under forklarer både med bilder og tekst hvordan et korrekt passfoto skal være.

Teksten i bildet informerer om følgende:

  • Passfotoet skal vise personens ansikt slik vedkommende ser ut i dag
  • Begge øyne, øyebryn og ører skal være helt synlige
  • Blikket skal være rettet mot kameraets linse
  • Ansiktsuttrykket skal være nøytralt og munnen skal være lukket
  • Bakgrunnen skal være jevnt belyst
  • Ansiktet skal være jevnt belyst
  • Ansiktet skal være avbildet rett forfra
  • Briller skal ikke benyttes
  • Hodeplagg skal ikke benyttes. Unntatt er religiøse hodeplagg, eller hodeplagg som må bæres av andre særskilte grunner, for eksempel ved sykdom. Hodeplagget må uansett ikke tildekke ansiktet, eller mer av hodet enn det som er nødvendig
  • Skjerf, vesker og yttertøy tas av før fotografering

Passfoto-eksempler

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om ordningen, eller om søknadsprosessen, kan du kontakte avdelingsleder for kultur og fritid i Lyngdal kommune.

Kristian Strøm, avdelingsleder
Lyngdal kulturhus, Torggata 4
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 22.08.2023