Sport og idrett

Idrettsaktivitet og anlegg

Idretten i Lyngdal drives fram av i hovedsak av de 3 idrettslagene Grindheim IL, Konsmo IL og Lyngdal IL. Kulturkontoret har ansvar for idrettsfaglige saker, og har tett kontakt med kommunens idrettsråd som består av samtlige idrettslag/foreninger i Lyngdal. Kulturkontoret har også ansvar for innsending og rådgiving i forhold til søknader om spillemidler. Se mer informasjon om dette lenger nede på siden. 
 
Lyngdal kommune eier Lyngdalshallen på Rom og driver Konsmo flerbrukshall på Helle. For å leie treningstid i disse hallene kan innbyggertorget kontaktes.

Lenke: Isbanen Skeisen

Lenke: Hjemmeside Grindheim IL

Lenke: Hjemmeside Konsmo IL

Lenke: Hjemmeside Kvås IL

Lenke: Hjemmeside Lyngdal IL

Spillemidler:

Spillemidler er økonomisk støtte til bygging, og rehabilitering av idrettsanlegg og såkalte nærmiljøanlegg. Kulturkontoret er ansvarlig for å ta i mot søknader fra alle søkere i Lyngdal kommune. Disse saksbehandles både i kommunen og fylkeskommunen. Kulturdepartementet foretar tildeling til fylkeskommunen som på bakgrunn av kommunens prioriteringer, gir tilsagn til prosjektene.

Hvert år vedtar styret for Lyngdal Kultursenter KF en prioriteringsliste for utvikling av idrettsanlegg/nærmiljøanlegg. Det er en forutsetning for tildeling av midler at prosjektet er med på prioriteringslisten.

Søknadsfrist for spillemidler 15.oktober. Det er en fordel å diskutere både prosjekter og utforming av søknaden med kulturkontoret før man setter i gang. Det er også nyttig å lese gjennom kulturdepartementets veiledning – her er det mye nyttig informasjon om hvem som kan søke, hvor mye støtte du kan få, hva det kan søkes om osv. Du finner linken under.

Dokumenter

Lenke: Idrett og fysisk aktivitet 2023-2024

Lenke: Ressursside om spillemidler fra Kulturdepartementet

Kontaktinformasjon

Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 23.04.2024