Skogbruk

Her finner du informasjon om skogfond/skogbruk, landbruksveier og vilt.

Tilskudd og skogfond

Informasjon om tilskuddsordninger og skogfondssystemet er tilgjengelig via knappelenken under. Det er ønskelig at søknader leveres her. Her kan også skogeier se saldo på skogfondkonto.

Lenke til tilskuddsordninger og skogfond

Dersom du ikke finner ut av løsningen over kan du:

  • Fylle ut skjema Ldir 909, «Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur» (se lenke til dette under menyen skjema for landbruk og skogfond)
  • Dokumentere eget arbeid med timeliste
  • Legge ved kart over arealet som er stelt

Dette kan du sende til post@lyngdal.kommune.no eller skrive ut og levere kommunen på Konsmo eller i Lyngdal.

Lenke til epost Lyngdal kommune

Du finner også mye nyttig info på Landbruksdirektoratets nettside. Her er også en egen infoside med spørsmål og svar om skogfond. Se lenkene under.

Lenke til Landbruksdirektoratets side

Lenke: Spørsmål og svar om skogfond

Landbruksveier

Info om hvordan du går fram for å bygge en landbruksvei finner du via lenken under. Her finner du også lenker til skjema som skal benyttes.

Lenke: Info og skjema landbruksvei

Veier skal bygges i henhold til normaler for landbruksvei. Disse finner du her:

Lenke til info vegnormaler

Ettersom det er kommunen som behandler og godkjenner byggesøknadene, sendes søknaden til kommunens postmottak. Krav til søknad og vedlegg står tydelig på skjemaet.

Miljøtiltak og skogsveier

Via lenkene under kan du laste ned Lyngdal kommunes retningslinjer for nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), retningslinjer for tilskudd til skogsveier og gjeldende tilskuddssatser.

Lenke: Retningslinjer NMSK

Lenke: Retningslinjer tilskudd skogsveier

Lenke: NMSK tilskudds- og egenarbeidssatser 2024

Skjema for landbruk og skogfond

Landbruksdirektoratet har en oversikt over skjema du kan søke i på deres nettsider. I rullegardinet til høyre på siden under kan du velge området du skal søke i.

Lenke til skjemaoversikt Landbruksdirektoratet

Lenke til elektronisk skjema Skogfond

Lenke: Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

Lenke til skjema søknad om fritak fra driveplikt

Lenke til skjema motorferdsel i utmark

Kontaktinfo

Sist endret: 05.02.2024