Branntilsyn og feiing

Feiing og branntilsyn utføres av Brannvesenet Sør IKS (BvS). Brannsjefen i BvS er delegert kommunens myndighet etter loven.

Om «feieren»

Den tradisjonelle feieren har fått nytt navn, og utvidet ansvarsområde. Nå heter det brannforebygger. Det nye navnet beskriver mye bedre hva arbeidet går ut på, ettersom brannforebyggeren gjør mye mer enn å feie skorsteiner.

En brannforebygger kommer på tilsyn og treffer huseier, snakker om generell brannsikkerhet, og feier selvfølgelig skorsteinen når det er påkrevd. Såkalt behovsprøvd feiing. I etterkant vil du som huseier få en rapport som beskriver om noe må utbedres, eller om det er trygt og godt.

Via lenken under kan du lese mer om brannforebyggerens rolle, og om et pilotprosjekt med skorsteinssensorer som huseiere kan bli med på.

Hvor ble feieren av?

Om gebyret

Det årlige gebyret som kommunen krever inn er regulert ut fra et gjennomsnitt av tilsyn og feiefrekvens på alle fyringsanleggene i Brannvesenet Sør sitt område. Gebyret går til å opprettholde tilbudet om tilsyn og feiing, og henger ikke sammen med hvor ofte et bygg får utført tjenesten.

Om feiing skulle vært utført årlig ville størrelsen på beløpet vært betydelig høyere.

Reglement

Lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Sist endret: 07.09.2022